Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb

CMS forum, smlouvy, katalogové listy, registry, fakturace, provozní pokyny atd. 

  • KIVS od 30. 5. 2012
  • KIVS FORUM
  • Kontakty: Centrální zadavatel MV
  • Historie KIVS - datové služby
  • Historie KIVS - hlasové služby
  • Centrální místo služeb (CMS)

KIVS od 30. 5. 2012

Aktuálně:

  

Katalogové listy, poslední verze 13. 8. 2014

  

26.11.2013
Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy (pdf, 2 MB), které bylo podepsáno 13.11.2013 ministrem vnitra Martinem Pecinou, šéfem Asociace krajů ČR Michalem Haškem a předsedou Svazu měst a obcí Danem Jiránkem, je důležitým dokumentem, kdy vlastníci metropolitních sítí poskytnou Ministerstvu vnitra zdarma vlastní kapacity, čímž se sníží finanční nároky na realizaci infrastruktury pro operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému. Zamezí se tak možnému vzniku duplicitních systémů a dojde k efektivnímu využívání telekomunikačních sítí. Memorandu zajistí společný koordinovaný postup při výstavbě, užívání, inovaci a dalším rozvoji státních, krajských a lokálních komunikačních sítí. Memorandu také přispívá k úspěšné realizaci projektu "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému" (ITS NGN), který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Oznámení zveřejnění zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na zavedení dynamického nákupního systému s názvem "Poskytování služeb KIVS 2013-2017".
Ministerstvo vnitra v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 30. května 2012 č. 385 o Koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013 oznamuje, že dne 31.7.2012 bylo jím jako veřejným zadavatelem odesláno ke zveřejnění Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek IS VZ US veřejné zakázky s názvem "Poskytování služeb KIVS 2013-2017".

Uveřejnění v IS VZ US se uskutečnilo dne 1. 8. 2012. Těmito úkony bylo podle § 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeno otevřené zadávací řízení.

Zadávací dokumentace je umístěna na profilu zadavatele.
https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_3077.html

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že vláda České republiky na svém zasedání dne 30. května 2012 přijatým usnesením č. 385 o Koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013 (dále jen "Usnesení") schválila záměr nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen "služby KIVS") v období po 27. březnu 2013, který pro všechny orgány státní správy bude znamenat povinnou účast na centralizovaném nákupu datových přípojek Komunikační infrastruktury veřejné správy do Centrálního místa služeb (dále jen "CMS").

Dle výše uvedeného Usnesení si nákup ostatních služeb KIVS, tzn. datových komoditních telekomunikačních služeb (dále jen "KTS data") a hlasových komoditních telekomunikačních služeb (dále jen "KTS hlas") mohou orgány státní správy zajistit samostatně.

Ministerstvo vnitra připravuje i pro nákup služeb KTS data a KTS hlas veřejnou zakázku umožňující nákup těchto služeb formou centralizovaného nákupu přes Dynamický nákupní systém (dále jen "DNS"). Nabízíme Vám proto možnost využít našeho DNS a zapojit se tak i do této části centralizovaného nákupu služeb KIVS.

Jedním z úkolů plynoucích z přijatého Usnesení pro členy vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů, vedoucí organizačních složek státu v působnosti ministerstev a vedoucí příspěvkových organizací zřízených ministerstvy je uzavření Dohody o centralizovaném zadávání (dále jen "DoCZ") s Ministerstvem vnitra. Uzavření DoCZ je pro tyto subjekty povinné. Dříve podepsané DoCZ (i ty na dobu neurčitou) pozbudou platnosti se spuštěním nákupu služeb KIVS po 27. březnu 2013.

Hejtmanům, primátorovi hl. m. Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí se doporučuje zvážit postup dle Koncepce nákupu služeb KIVS a uzavřít DoCZ s ohledem na efektivitu centralizovaného nákupu těchto služeb a možnost dosažení úspor.

Dopisem  náměstka ministerstva vnitra č.j.: MV-35760-14-NS/2012 ze dne 6.6.2012 jsou orgány veřejné správy vyrozuměny s dalším postupem a vyzvány k uzavření dohody o centralizovaném zadávání.

Aktuální katalog služeb CMS viz složka: Provozní procesy  CMS FORUM

KIVS FORUM

Kontakty: Centrální zadavatel MV

Kontakty: Centrální zadavatel MV

Centrální zadavatel KIVS MV
náměstí Hrdinů 1634/3  Praha 4   PSČ 140 21
jméno telefon fax mobil e-mail
Odbor správy majetku
Ing. Miroslav KONOPECKÝ 974 ​849 353
-
- miroslav.konopecky@mvcr.cz
sekretariát 974 ​849 353 731 517 815 aneta.frolikova@mvcr.cz
Oddělení metodiky, koordinace veřejných zakázek a centrálního nákupu
Mgr. Lenka PŘIBOVÁ 974 ​816 733


974 841 055
- lenka.pribova@mvcr.cz
Dorotka DUŠIČKOVÁ 974 848 484 704 844 350 dorotka.dusickova@mvcr.cz
Ing. Jan BLAŽEK 974 841 642 704 844 352 jan.blazek@mvcr.cz
Vlastimila THOMASOVÁ 974 848 653 704 844 351 vlastimila.thomasova@mvcr.cz

  

Historie KIVS - datové služby

Historie KIVS - datové služby

AKTUALITA:
Výzva k podání nabídky na veřejné zakázky - Rámcové smlouvy na poskytování hlasových a datových služeb KIVS  
UPOZORNĚNÍ: V katalogových listech s regionální platností došlo ke změnám, stáhněte si prosím aktualizovanou verzi 1.1 (30. 12. 2010).

Tisková zpráva k vyhlášení výběrového řízení 

Poskytování datových služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy

Rámcová smlouva na poskytování datových služeb (pdf, 85 MB)

Zveřejnění informací v této rubrice by mělo pomoci pracovníkům organizačních celků veřejné správy České republiky s postupem řešení objednávek, požadavků a výběrem datových, hlasových a mobilních služeb systému KIVS, jehož garantem je MV ČR.

Odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment, 21. března 2011

Historie KIVS - hlasové služby

Historie KIVS - hlasové služby

Poskytování hlasových služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy

Rámcová smlouva  na poskytování hlasových služeb(pdf, 15 MB)

Zveřejnění informací v této rubrice by mělo pomoci pracovníkům organizačních celků veřejné správy České republiky s postupem řešení objednávek, požadavků a výběrem datových, hlasových a mobilních služeb systému KIVS, jehož garantem je MV ČR.

Odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment, 21. března 2011

Centrální místo služeb (CMS)

Centrální místo služeb (CMS)

Odbor hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra (OHA MVČR) připravil několik dokumentů týkajících se služeb CMS. Zájemci najdou základní informace o službách CMS a postupech při vyžadování služeb CMS v materiálech níže. V případě dalších otázek se můžete obrátit na provozovatele CMS - Národní agenturu pro komunikační a informační technologie - mailem na Pozadavky.CMS@nakit.cz.
 

Připojení do prostředí CMS - OVM, OVS

Pro připojení do prostředí KIVS/CMS je potřeba se seznámit s provozními podmínkami CMS v dokumentu Provozní podmínky a žádost o přístup do CMS (verze 2.1.2) (docx, 200 kB). Na poslední straně dokumentu naleznete "Žádost o zřízení přístupu do prostředí CMS", kterou je potřeba vyplnit a zaslat do datové schránky MVČR. Kromě jiného, uvedete v Žádosti:

  • "Jednoznačný identifikátor OVM" - ve většině případů se rovná IČO Subjektu. Svůj identifikátor si můžete ověřit na adrese https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-ovm. Pokud nejste Orgán veřejné moci (OVM), a přesto chcete čerpat služby CMS, musíte si požádat o služby přes svého zřizovatele, který je OVM.

  • "Identifikátor účtu oprávněné osoby v JIP/KAAS" - k vyplnění této položky budete potřebovat Administrátora JIP svého Subjektu, který zavede Oprávněnou osobu do JIP a přidělí jí "Přihlašovací jméno"; po zřízení přístupu do CMS této osobě přidělí i potřebné role pro Portál CMS. Každý OVM má svého administrátora JIP přiděleného. Pokud nevíte, kdo tuto funkci vykonává, kontaktujte Helpdesk Czech POINT.
     

Přístup do prostředí CMS je vhodné realizovat KIVS linka (služba CMS2-08-1) - Subjekt využívá tuto službu pro spojení do CMS na InterConnect nebo nejbližšího Krajského konektoru CMS.

Aktuální informace naleznete v Přehled služeb CMS (verze 2.5.0) (pdf, 431 kB). K jednotlivým službám CMS můžeme na vyžádání na emailu pozadavky.cms@nakit.cz zaslat Katalogové listy, kde naleznete podrobné technické specifikace, co služby umožňují. Katalogové listy později také naleznete na Portálu CMS ve Znalostní bázi.

Dále je potřeba, abyste si určili Váš IP LAN segment(y) (např. 10.23.1.0/24), ze kterého budete chtít přistupovat do CMS. Měl by to být segment, ve kterém máte PC či servery, které budou komunikovat přes CMS. Zaslaný IP segment Vám bude nakonfigurován na virtuální firewall v CMS (služba CMS2-12-1 Propojovací bod Subjektu) a jedině z něj budete moci komunikovat skrz KIVS/CMS. LAN segmenty mohou být všechny neveřejné IP adresy kromě rozsahu CMS 10.240.0.0/12.

Tyto dvě informace (způsob připojení a IP LAN segment)zašlete na email pozadavky.cms@nakit.cz. Tím Vám budou zřízeny základní služby CMS.
 

Čerpání dalších služeb CMS

Po zřízení základních služeb CMS Vám přijde email s úvodními informacemi a postupem, jak se přihlásit na Portál CMS. Na Portálu CMS si následně můžete objednávat další služby CMS dle právě aktuálního dokumentu Přehled služeb CMS (verze 2.5.0) (pdf, 431 kB).
 

Připojení k Extranetu CMS - SPUÚ (banky, pojišťovny)

Pro připojení do prostředí KIVS/CMS je potřeba se seznámit s provozními podmínkami CMS v dokumentu Provozní podmínky Extranetu CMS a Žádost o zřízení přístupu do Extranetu CMS (verze 1.0.0) (docx, 100 kB). Na poslední straně dokumentu naleznete "Žádost o zřízení přístupu do Extranetu CMS", kterou je potřeba vyplnit a zaslat do datové schránky MVČR (6bnaawp).

SPUÚ se k CMS2 může připojit pouze prostřednictvím KIVS operátora (O2, T-Mobile, ha-vel, České radiokomunikace, Dial Telecom, doporučená kapacita linky je 100 Mb/s), tedy tzv. "pronajatou linkou". Přesné technické parametry obdrží SPUÚ spolu se schválením žádosti od MVČR. Následně si SPUÚ zřizuje privátní linku v KIVS.

Po schválení žádosti a splnění všech předpokladů MVČR postupuje žádost NAKITu k realizaci. NAKIT po nastavení a otestování připojení vrátí MVČR pro evidenci, a SPUÚ pro SZR, přístupovou IP PAT adresu v Extranetu CMS.

Výsledkem je získání IP adresy od NAKIT, která bude dále sloužit k propojení na aplikační úrovni - gestor SZR.

V případě dalších otázek ohledně připojení k CMS je možné se obrátit na provozovatele CMS - NAKIT - emailem na Pozadavky.CMS@nakit.cz, případně užít odkaz Soubory pro SPUÚ.
 

Další soubory k CMS

Soubory pro ORP

Soubory pro SPUÚ

Připojování obcí k CMS

vytisknout  e-mailem