Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Knovíz (Středočeský kraj)

Heraldika 

KnovízKnovíz

Obec poblíž Slaného dala název jedné z kultur mladší doby bronzové, patřící do okruhu kultur lidu popelnicových polí (zhruba 1300 - 950 př. n. l.). Písemnými prameny zaznamenané dějiny Knovíze začínají ovšem až někdy kolem roku 1088, kdy Vratislav II. daroval část vsi nedávno založené kapitule na Vyšehradě. Od roku 1352 je v Knovízi doložen farní kostel, jehož patronátní práva zprvu náležela českým královnám. V pobělohorském období byl díl vsi připojen ke šlechtickému statku Toužetín. V roce 1692 koupili tento statek Schwarzenbergové, kteří zůstali patrony knovízského kostela až do počátku dvacátého století. V současnosti žije v obci přibližně pět set stálých obyvatel. V jedné z knovízských usedlostí sídlí studio světoznámého tvůrce animovaných filmů Jana Švankmajera.

Znak udělil obci v roce 2008 předseda PS PČR současně s praporem. V modro-zlatě sníženým hrotem děleném štítě je nahoře snížená zlatá krokev a dole černá etážová amfora – charakteristický příklad keramiky knovízské kultury. Obdobně byla nádoba odkazující na místní archeologické naleziště využita například ve znaku Újezdu u Svatého Kříže (VS 2009, č. 12).

KRESBA: LUBOMÍR ZEMAN
TEXT: JAN ZACHAR
 

vytisknout  e-mailem