Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KCPIC

 

Název projektu: Klientské centrum pro poskytování informací cizincům

EU-AMIF_a_MVCR_logo.jpg

Registrační číslo projektu: AMIF/27/02

Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Zdroj financování:
Národní program Azylového, migračního a integračního fondu
Výzva č. 27

Celkový rozpočet: 75 951 830,00 Kč

Termín zahájení: 1. 9. 2020

Termín ukončení: 31. 12. 2022

Hlavní cíl projektu:
Předmětem projektu je vytvoření celonárodního Klientského centra pro poskytování informací cizincům ze třetích zemí, jehož součástí bude rovněž zavedení centrální telefonické infolinky s dostatečnou kapacitou, s cílem zvýšení informovanosti cizinců.
Pracovníci centra budou ve stanovené cca 40 hodinové týdenní provozní době v pracovní dny poskytovat komplexní informace ve všech oblastech pobytu cizinců na území ČR, zejména o zákonných povinnostech, procesních otázkách, náležitostech žádostí apod., a to i v cizím jazyce. Budou zodpovídány obecné dotazy i dotazy na aktuální stav a průběh správních řízení. Za tím účelem budou pracovníci oprávněni nahlížet do interních informačních systémů a pro provedení procesních úkonů pobytového řízení příp. rezervovat termín na příslušná pracoviště.
O provozu, činnostech a vytíženosti centra budou ročně vytvářeny statisticko-analytické zprávy.

Dílčí cíle projektu:

  1. Podpora integrace cizinců zvyšováním jejich informovanosti a samostatnosti cestou oficiálního a zejména dostatečně dostupného informačního kanálu – telefonické linky (ústředny) s vysokou kapacitou, moderními a technologicky vyspělými prvky odpovídajícími aktuálním trendům a dalšími elektronickými nástroji. Vyšší informovanost podporuje legální migraci a prohlubuje soběstačnost a samostatnost cizinců, což je nezbytné pro jejich integraci do majoritní české společnosti.

  2. Detekování uživatelských požadavků a potřeb cizinců z hlediska rozsahu a rozmístění informací zveřejňovaných na Informačním portálu pro cizince pro účely úprav jeho obsahu a ve vztahu k poskytovaným službám v rámci portálu, ale i samotného Klientského centra.

  3. Detekování problematických jevů v návaznosti na poznatky vyplývající z komunikace s cizinci při poskytování informací a dále prevence těchto jevů ve vztahu k cizincům.

  4. Sjednocený přístup informování cizinců. Bude provedeno systémové řešení spočívající v celorepublikovém provozu dvou vzájemně propojených informačních prvků - Klientské centrum a Informační portál pro cizince v rámci projektu VIP. Toto řešení usnadní flexibilitu a urychlí realizaci v budoucnu prováděných opatření vzhledem k vývoji poptávky po službě i změně obsahu poskytovaných informací (při změnách pravidel, postupů, legislativy).

  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

  

vytisknout  e-mailem