Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

English English

Základní informace

Co je karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU?

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden.

Toto povolení (na rozdíl od karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance) se vydává cizincům (státním příslušníkům třetích zemí), kteří jsou již držiteli povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU. Musí se tedy jednat o cizince, kteří jsou zaměstnáni v zemi, která není členským státem EU, byli převedeni do jednoho ze států EU, kde se stali držiteli povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, a z tohoto členského státu EU byli následně vnitropodnikově převedeni do České republiky, kde hodlají pobývat déle než 90 dnů.

Cizinec, kterému Ministerstvo vnitra ČR vydalo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU, je oprávněn:

  • pobývat na území ČR a zároveň

  • vykonávat práci na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl převeden.
     

Pokud by měl být držitel povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU převeden na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty v České republice na dobu kratší než 90 dnů, nemusí žádat o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU, protože k pobytu na území České republiky by byl oprávněn na základě § 18 písm. d) bod 5 zákona č. 326/1999 Sb. a k výkonu práce by byl oprávněn na základě § 98 písm. s) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se vydává na dobu převedení na území členských států EU, avšak maximálně na 3 roky pro manažera a specialistu a 1 rok pro zaměstnaného stážistu. Platnost karty lze opakovaně prodloužit na dobu převedení na území členských států EU, nejdéle však na dobu 3 let pro manažera a specialistu a nejdéle na dobu 1 roku pro zaměstnaného stážistu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU činí 90 dnů.

Pro koho je karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU určena?

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je určena pro vnitropodnikově převedené manažery, specialisty a zaměstnané stážisty, kteří jsou držiteli povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie.

Zjednodušeně je vnitropodnikovým převedením dočasný převod zaměstnance v rámci nadnárodní společnosti, a to z funkční součásti nadnárodní společnosti v zemi, která není členským státem EU, do její funkční součásti nalézající se v členském státě EU.

Manažerem se podle § 42k odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.

Specialistou se podle § 42k odst. 4 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, stanoví-li tyto požadavky zvláštní právní předpis.

Zaměstnaným stážistou se podle § 42k odst. 5 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území ČR za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je určena pro cizince ze všech států světa. Ne však pro

  • občany členských států EU/EHP a Švýcarska a

  • jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU (resp. v případě rodinných příslušníků občanů států EHP a Švýcarska držiteli průkazu o povolení k pobytu pro cizince) nebo o její vydání požádali.


Odbor azylové a migrační politiky, 15. srpna 2017

vytisknout  e-mailem