Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K dodržování pravidel chování v obcích v době omezení volného pohybu osob mohou obce využívat i asistenty prevence kriminality

Asistent prevence kriminality („APK“) je nejúspěšnějším a nejžádanějším projektem prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, který má prokazatelně pozitivní výsledky a dopady na zvýšení veřejného pořádku a bezpečí v problémových lokalitách a na zaměstnanost dlouhodobě a obtížně zaměstnatelných osob. 

APK je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (není strážníkem ani čekatelem). Podílí se na prevenci kriminality v obci, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, předchází možnému protiprávnímu jednání svou přítomností a zejména svými komunikačními schopnostmi, vystupuje jako mediátor možných sousedských sporů, monitoruje dodržování čistoty veřejných prostranství, pomáhá ostatním občanům v sociálně vyloučené lokalitě.

Při své činnosti je asistent řízen konkrétním strážníkem v roli mentora, se kterým úzce spolupracuje. Na úspěšnosti projektu se podílí i jednotlivá pracoviště Policie ČR v příslušných lokalitách.

K dohlížení nad dodržováním nařízených opatření, zejména omezeného pohybu občanů či nad základním preventivním opatřením – nošením roušek – mohou obce využít i asistenty prevence kriminality. Zejména v sociálně vyloučených lokalitách či rizikových lokalitách mohou APK využít své výborné komunikační možnosti, místní a osobní znalost občanů i své navázané kontakty.

APK sice nemají žádný právní nástroj na vyžadování dodržování stanovených pravidel, ale mají jednu obrovskou výhodu, spoluobčané jim věří, berou je jako autoritu a vědí, že se ně mohou spolehnout. Mnohdy stačí jejich domluva a spoluobčan již zanechá svého jednání (např. v dnešní době si roušku nasadí).

APK pracují denně ve své přidělené lokalitě a jejich mentoři je mohou instruovat, jak mají daná preventivní opatření dále šířit či jak je kontrolovat. Ke správnému fungování APK vydalo Ministerstvo vnitra také metodiku.

Celkově působí denně na území ČR cca 500 APK, což je zejména v sociálně vyloučených či rizikových lokalitách velký počet dalších osob, které se mohou do pomoci zapojit.

Obdobně, jako APK, lze k dodržování nastavených pravidel využít i působení domovníků-preventistů, kteří jako další projekt prevence kriminality působí v bytových domech obcí.

Informuje: odbor prevence kriminality MV

vytisknout  e-mailem