Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednorázové odškodnění Vrbětice

Dne 1. ledna 2022 nabude účinnosti zákon č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice - Vrbětice a o změně některých zákonů. Cílem tohoto zákona je zmírnit alespoň některé újmy, které utrpěly dotčené obce a jejich obyvatelé v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničního skladu Vlachovice-Vrbětice. Zásah složek Integrovaného záchranného systému (IZS), který na území dotčených obcí probíhal, byl realizován s cílem odstranit munici, často nevybuchlou, rozmetanou po okolí, která se nacházela v okruhu stovek metrů od epicenter výbuchů. 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že zásah složek IZS v místě probíhal dlouhou dobu a  působil negativně na běžný život místních obyvatel, je prostřednictvím přijatého zákona dotčeným obcím a jejich obyvatelům přiznáváno mimořádné jednorázové odškodnění. Zákonným předpokladem pro přiznání jednorázového odškodnění obyvatelům obce je přihlášení k trvalému pobytu v obci v rozhodném období (v případě cizince přihlášení k pobytu v obci), které zákon stanovil od 16. října 2014 do 13. října 2020.

Přijatá právní úprava svěřuje posouzení jednotlivých nároků na odškodnění i vlastní realizaci do působnosti Ministerstva vnitra. Písemnou žádost o odškodnění je možné podat u Ministerstva vnitra ode dne účinnosti zákona, tedy ode dne 1. ledna 2022 do 30. června 2022.

vytisknout  e-mailem