Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Je nadále nezbytný téměř výlučný „monopol vyšetřování“ Policie České republiky?

Fryšták, M. 

SOUHRN

Autor pojednává o orgánech provádějících vyšetřovaní dle právní úpravy obsažené v trestním řádu. Zamýšlí se v té souvislosti nad tím, zda je vhodné a žádoucí zachovat stávající stav a vyšetřování trestných činů téměř výhradně svěřit do rukou Policie České republiky, nebo se při přípravě nového trestního řádu nechat inspirovat slovenskou právní úpravou obsaženou a okruh těchto orgánů rozšířit.

Fryšták, M.
Is the “monopoly of investigation” by the Police of the Czech Republic still necessary?
SUMMARY

The author speaks about authorities, which carry out investigation according to the legislation contained in the penal code. In this context, he ponders whether it is suitable and congenial and desirable to maintain the current situation and entrust the investigation of criminal acts almost exclusively to the Police of the Czech Republic, or whether it would be good to be inspired by the Slovak enactment when preparing the new penal code, and to widen the range of these authorities.

Fryšták, M.
Ist das fast ausschließliche „Monopol“ der Polizei der Tschechischen Republik für die Ermittlung weiterhin notwendig?
ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor behandelt das Thema der Ermittlung, die nach der rechtlichen Regelung der Strafprozessordnung durch die polizeilichen Organe durchführt wird. Er denkt in diesem Zusammenhang darüber nach, ob es sinnvoll und erwünscht ist, den bestehenden Zustand beizubehalten und die Ermittlung der Straftaten fast ausschließlich in die Hände der Polizei der Tschechischen Republik zu legen oder sich bei der Vorbereitung der neuen Strafordnung von der slowakischen rechtlichen Regelung inspirieren lassen und den Kreis der Organe zu erweitern.
 

vytisknout  e-mailem