Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak napsat pracovní smlouvu / DPČ nebo smlouvu o smlouvě budoucí pro žadatele o zaměstnaneckou kartu

Žadatel o zaměstnaneckou kartu je kromě jiných náležitostí povinen doložit i pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.

Tato náležitost žádosti slouží jako doklad prokazující účel pobytu cizince (tj. zaměstnání) a má proto zásadní význam při posuzování podmínek pro vydání zaměstnanecké karty Ministerstvem vnitra. Nesplňuje-li pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí zákonem stanovené požadavky nebo obsahuje-li jiné věcné nebo formální vady, dochází k přerušení správního řízení a zasílání výzvy k odstranění vad žádosti, čímž se  zbytečně prodlužuje celková doba migračního procesu, na jehož rychlost  kladou zaměstnavatelé velký důraz. Jedním z nejčastějších důvodů přitom v praxi bývá nesoulad pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí s volným pracovním místem, které zaměstnavatel ohlásil Úřadu práce ČR a které má být cizincem obsazeno.

Ministerstvo vnitra proto v zájmu zvyšování efektivity řízení o vydání zaměstnanecké karty připravilo pro zaměstnavatele stručný návod, jak se při přípravě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí vyhnout možným chybám:

vytisknout  e-mailem