Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak hledat

Badatel, který chce hledat v databázi, by měl mít alespoň základní představu o tom, jaké dokumenty hledá, kdy a z produkce kterého úřadu vznikly.
 
Příklad: Budu-li hledat, kde se nalézají archiválie vztahující se k židovskému a romskému holocaustu během 2. světové války, nemá smyl zadávat do názvu slova typu holocaust, deportace apod. Badatel musí vědět, které orgány, případně jednotlivci, se na holocaustu podíleli.
V databázi lze poté zjistit, ve kterém archivu se nalézají archiválie těchto orgánů, ve kterých lokalitách tyto úřady a organizace sídlily, zda se archiválie úřadu zachovaly z celého období činnosti tohoto úřadu, kolik běžných metrů příslušný fond (sbírka) má, zda jsou nalezené archiválie nezpracované, zpracované nebo inventarizované a zda k fondu existují archivní pomůcky.


Pro uspokojivý výsledek hledání je třeba správné zadání podmínky pro hledání:
 
 1. Hledání podle archivu – vybere se archiv ze seznamu archivů na překryvném seznamu, který se otevře poklepem na tlačítko v pravé části pole.
 2. Hledání podle textových polí
  V prvních čtyřech polích (druhém až pátém) se hledá podle slov. Doporučujeme zadávat kořeny slov, například „Tosk“ místo „Toskánský“ (včetně předpon!). Při hledání se nerozlišuje mezi malými a velkými písmeny, kromě případu, kdy hledáte podle přesné hodnoty (Se přesně jmenuje) např. názvu archivního fondu (sbírky). Následným poklepem na tlačítko nad polem pro zadání podmínky se objeví překryvný seznam, z kterého vyberu, zda je hledané slovo obsaženo v textu, jde přesně o hledaný název (se přesně jmenuje), či zda hledaný název obsahuje alespoň jedno ze slov, nebo zda obsahuje všechna slova (pokud zadávám více slov). 
 3. Hledání podle časového rozsahu
  Zadáním přesného data (např. 1526) systém najde všechny archivní fondy a sbírky, v jejichž časovém rozsahu je hledaný rok (bez prior a posterior). Zadáním časového intervalu (rozmezí) nalezneme soubory, v jejichž časovém rozsahu je obsažen alespoň jeden rok ze zadaného intervalu.
 4. Hledání podle skupin tematické evidence
  Skupinu tematické evidence můžeme nastavit po stisku tlačítka „Zobraz skupiny“. Poklepem na konkrétní skupinu tematické evidence vyberu tuto skupinu a systém najde všechny soubory zařazené do této skupiny a jejích podskupin. Druhou možností je výběr upřesnit poklepem na symbol šipky vlevo a následně poklepem vyberat konkrétní podskupinu. Systém pak najde pouze archivní soubory zařazené do této podskupiny.
 5. Kombinace podmínek
  Naposledy zadáváme princip kombinace podmínek (Odpověď musí splňovat) - platí všechny zadané podmínky zároveň, nebo alespoň jedna zadaná podmínka.

Hledat lze podle následujících kritérií:
 
 • Názvu fondu (sbírky) - české názvy fondů vycházejí z posledního úředního nebo jinak běžně užívaného názvu svého původce.
 • Názvu archivu - uveden je název archivu nebo kulturní instituce v plném znění.
 • Místa vzniku fondu (sbírky) - uvedeno je místo vzniku fondu (může jít o více lokalit). Místo vzniku nemusí být uvedeno u osobních fondů a sbírek vzniklých přímo v příslušném archivu.
 • Původce fondu (sbírky) - uveden je název (názvy) původce (původců) s dobou, po kterou byl název užíván.
 • Časového rozsahu - lze hledat podle dolní (starší) a horní (mladší) časové hranice archiválií, tedy období, ze kterého pocházejí archiválie zmíněného fondu (sbírky).
 • Skupiny tematické evidence - skupina je vybírána z předdefinovaného číselníku.

vytisknout  e-mailem