Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

IS AZYL III

EU-AMIF_a_MVCR_logo.jpg

Název projektu:
Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III)

Registrační číslo projektu:
AMIF/11/01

Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

Zdroj financování:
Národní program Azylového, migračního a integračního fondu
Výzva č. 11

Celkový rozpočet: 14 996 086,00 Kč

Termín zahájení: 1. 1. 2018

Termín ukončení: 31. 12. 2022

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vybudování nového informačního systému pro evidenci osob a řízení v oblasti mezinárodní ochrany v České republice. Projekt zahrnuje dodání aplikačního řešení IS AZYL III, vytvoření produkčního a testovacího prostředí včetně migrace dat ze stávajícího IS AZYL II, zpracování kompletní dokumentace a proškolení správců a uživatelů pro práci s novým informačním systémem.
  
Dojde k zajištění dostatečné spolehlivosti, bezpečnosti a výkonu odpovídajícího významnému informačnímu systému veřejné správy, za který je systém AZYL označen. Aplikační řešení bude odrážet aktuální legislativní požadavky v oblasti řízení ve věci mezinárodní ochrany, kybernetické bezpečnosti a výkonu spisové služby. Bude také modernizováno stávající napojení na Cizinecký informační systém (CIS) a nově dojde k propojení s elektronickým systémem spisové služby MV ČR (eSSL).
Hlavními uživateli systému budou pracovníci odboru azylové a migrační politiky MV ČR.

Dílčí cíle projektu:

  1. Vybudování informačního systému o mezinárodní ochraně (IS AZYL III) v souladu se současnou legislativou a vývojem informačních technologií

  2. Vybudování kvalitního a dostatečně kapacitního provozního prostředí pro dlouhodobý provoz informačního systému o mezinárodní ochraně

  3. Modernizace způsobu propojení IS AZYL III s návaznými systémy (JIP/KAAS, RÚIAN, CIS a eSSL)

  4. Usnadnění a zlevnění dalšího rozvoje informačního systému o mezinárodní ochraně

  5. Zvýšení odborné kvalifikace klíčových zaměstnanců MV ČR pro práci s novým informačním systémem AZYL III
     

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

  

vytisknout  e-mailem