Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interoperability Solutions for European Public Administrations - ISA

Cílem programu Interoperability Solutions for European Public Administrations – ISA (Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy) je podpořit spolupráci a snazší komunikaci mezi orgány veřejné správy členských států EU pomocí elektronických nástrojů („řešení“ souvisejících s ICT veřejné správy). Předmětem aktivit programu ISA jsou otázky elektronického styku (interakce) mezi orgány veřejné správy na přeshraniční a meziresortní úrovni, poskytování (doručování) elektronických veřejných služeb a zajišťování existence společných (horizontálních) ICT řešení pro veřejnou správu. Centrem jeho snah je myšlenka souboru dohod o tom, jak by veřejné správy měly vzájemně spolupracovat směrem k vyšší efektivitě, z pohledu vlastního fungování i styku se svým okolím (občany a podniky). Priority ISA vychází z Evropské strategie interoperability zpracované Evropskou komisí za spolupráce členských států. Celkový rozpočet programu pro léta 2010 – 2015 je 164,1 mil. €. 

  • Novinky z programu ISA
  • Komu je program určen
  • Kde mohu získat další informace?
  • Příklady projektů využívaných českou veřejnou správou
  • Související dokumenty

Novinky z programu ISA

Konference SEMIC 2012 – Belgie, Brusel, 18. 6. 2012

Program ISA (Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy) Evropské unie pořádá dne 18. června 2012 konferenci k sémantické interoperabilitě – SEMIC 2012 – kde budou prezentovány skutečné příklady přijetí sémantických technologií iniciativami v oblasti eGovernmentu. Mimo jiné se konference bude týkat specifikací ADMS a Core Vocabularies, zpracovaných nedávno v rámci programu ISA.
 
Účast na konferenci je bezplatná, je však nutné se registrovat (místa jsou omezena).
 
 
Další odkazy:
Asset Description Metadata Schema (ADMS): http://joinup.ec.europa.eu/asset/adms/description
Zpráva k vydání verze 1.00 slovníků Core Business, Core Person a Core Location: https://joinup.ec.europa.eu/news/version-100-core-business-core-location-and-core-person-vocabulary-released-today
  

Odbor Hlavního architekta eGovernment, 24.5.2012

Komu je program určen

Výstupy (výsledky) programu ISA – jeho aktivit a projektů – jsou určeny pro využití orgány veřejné správy členských nebo kandidátských států EU a vznikají na základě konzultací s těmito orgány.
 
Ostatní subjekty mohou působit jako dodavatelé výsledků („řešení“) účastí ve vyhlášených veřejných zakázkách.
 
 
Odbor Hlavního architekta eGovernment, 25.1.2010 

Kde mohu získat další informace?

  •  Národní kontaktní bod:
Ministerstvo vnitra - oddělení mezinárodního eGovernmentu
Josef Hruška
tel: 974 817 542
 
Jiří Průša
tel: 974 817 532
 

Odbor Hlavního architekta eGovernment, 25.1.2010 

 

Příklady projektů využívaných českou veřejnou správou

Datová komunikace orgánů veřejné správy ČR se svými zahraničními protějšky v EU je zajišťována komunikační sítí sTESTA, kterou využívají např. MV, MD, MSP, ČSSZ, MF. Pro přípravu účasti orgánů veřejné správy na mezinárodních jednáních v rámci institucí EU lze využívat k získávání podkladů pro jednání informační centrum CIRCA. Projekt otevřené spisové služby pro veřejnou správu využívá open-source licenci Evropské komise – EUPL.
 
 
Odbor Hlavního architekta eGovernment, 10.8.2011

Související dokumenty

 

Odbor Hlavního architekta eGovernment, 10.5.2011

vytisknout  e-mailem