Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interoperability Solutions for European Public Administrations - ISA

Cílem programu Interoperability Solutions for European Public Administrations – ISA (Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy) je podpořit spolupráci a snazší komunikaci mezi orgány veřejné správy členských států EU pomocí elektronických nástrojů („řešení“ souvisejících s ICT veřejné správy). Předmětem aktivit programu ISA jsou otázky elektronického styku (interakce) mezi orgány veřejné správy na přeshraniční a meziresortní úrovni, poskytování (doručování) elektronických veřejných služeb a zajišťování existence společných (horizontálních) ICT řešení pro veřejnou správu. Centrem jeho snah je myšlenka souboru dohod o tom, jak by veřejné správy měly vzájemně spolupracovat směrem k vyšší efektivitě, z pohledu vlastního fungování i styku se svým okolím (občany a podniky). Priority ISA vychází z Evropské strategie interoperability zpracované Evropskou komisí za spolupráce členských států. Celkový rozpočet programu pro léta 2010 – 2015 je 164,1 mil. €. 

  1. Novinky z programu ISA
  2. Komu je program určen
  3. Kde mohu získat další informace?
  4. Příklady projektů využívaných českou veřejnou správou
  5. Související dokumenty
Datová komunikace orgánů veřejné správy ČR se svými zahraničními protějšky v EU je zajišťována komunikační sítí sTESTA, kterou využívají např. MV, MD, MSP, ČSSZ, MF. Pro přípravu účasti orgánů veřejné správy na mezinárodních jednáních v rámci institucí EU lze využívat k získávání podkladů pro jednání informační centrum CIRCA. Projekt otevřené spisové služby pro veřejnou správu využívá open-source licenci Evropské komise – EUPL.
 
 
Odbor Hlavního architekta eGovernment, 10.8.2011

vytisknout  e-mailem