Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační systém sociálního zabezpečení (DP-3)

Název projektu:
Informační systém sociálního zabezpečení (DP-3)

EU-EFR_IROP_-_MMR.png

Registrační číslo projektu:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006331

Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

Zdroj financování:
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl 3.2:
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvalitu systémů IKT.

Průběžná výzva č. 23:
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

Celkový rozpočet: 124 996 340 Kč

Termín zahájení: 29. 6. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2023

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je vybudování nového informačního systému k realizaci výpočtu a výplaty dávek důchodového pojištění, výsluhových příspěvků a ostatních dávek. Informační systém sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) bude napojen na další interní informační systémy Ministerstva vnitra a bude umožňovat elektronizaci celého procesu zpracování dávek v úplném rozsahu.

ISSZ DP-3 bude spuštěn ve dvou geograficky oddělených lokalitách včetně zajištění ochrany zpracovávaných dat, vybudování a dodávky potřebné HW a SW architektury a nasazení bezpečnostních prvků vyžadovaných zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, pro významné informační systémy a souvisejícími vyhláškami a zajištění plnění povinností podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nový informační systém bude možné včas rozvíjet na základě legislativních změn v oblasti důchodového pojištění a výsluhových příspěvků a bude odpovídat zákonným nárokům v oblasti spisové služby. Systém bude také reagovat na elektronizaci procesů ve státní sféře zejména z hlediska napojení na systémy spolupracujících úřadů, registrů a rejstříků s ohledem na zavedení nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Dílčím cílem projektu je rovněž vybudování webové platformy pro komunikaci s klienty a s veřejnými registry (klientský portál). Portál bude rozdělen na část dostupnou pro autentizované a autorizované uživatele (neveřejná část) a pro neautentizované uživatele (široká veřejnost), kteří budou mít k dispozici statistické výstupy a obecné informace o agendách odboru sociálního zabezpečení MV ČR.

Realizací projektu dojde k rozvoji, modernizaci, zvýšení dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti informačního systému sociálního zabezpečení MV ČR. Z pohledu veřejnosti dojde k celkovému zvýšení komfortu díky novému portálovému řešení – dojde k usnadnění elektronického styku klienta s odborem sociálního zabezpečení MV ČR.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

  

vytisknout  e-mailem