Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro ubytovatele

English English

Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince

Aktuální informace naleznete nově i na Informačním portálu pro cizince
 

Na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné k užívání objektu MV ČR zruší údaj o místě hlášeného pobytu cizince, pokud zaniklo právo užívat objekt nebo jeho vymezenou část, na jehož adrese je cizinec hlášen k pobytu, a neužívá-li cizinec tento objekt nebo jeho vymezenou část. Existenci uvedeného důvodu je navrhovatel povinen prokázat.

Je-li  podán návrh v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu, nebo jde o občana EU či jeho rodinného příslušníka s povoleným přechodným pobytem na území se rozhoduje o návrhu ve správním řízení, jehož účastníkem je vedle navrhovatele i ubytovaný cizinec.

Návrh na zrušení místa hlášeného pobytu cizince podáte v souladu se správním řádem (např. písemně, osobně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem) na pracoviště MV ČR dle adresy objektu ubytování. Návrh podávejte na vyplněném formuláři.

Podání návrhu na zrušení místa hlášeného pobytu podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč (položka 2 písm. d) sazebníku správních poplatků), a to za každou osobu. Poplatek je vybírán při podání žádosti ve formě kolkových známek.

V případě cizinců s povoleným pobytem na dlouhodobé vízum či dlouhodobým pobytem (včetně  držitelů zaměstnanecké a modré karty)  je takový návrh podnětem ke zrušení platnosti samotného pobytového oprávnění cizince na území.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. srpna 2023

vytisknout  e-mailem