Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

English English

Odjezd do ČR

Postup ZÚ před vyznačením dlouhodobého víza nebo D/VR

Cizinec před vyznačením dlouhodobého víza nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia (D/VR) předloží doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j ZPC.

Cestovním zdravotním pojištěním se v tomto případě rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí, spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt.

Více k náležitostem dokladu o cestovním zdravotním pojištění naleznete na stránce Doklad o zdravotním pojištění.
 

Vyznačení dlouhodobého víza

ZÚ vyznačí do dlouhodobého víza účel pobytu podle pokynu MV ČR.

Číselné kódy a označení dlouhodobých víz:

  • 23 - studium,
  • 99 - "ostatní",
  • VC - vízum k pobytu nad 90 dnů (vícenásobné),
  • VR - vízum za účelem převzetí povolení k pobytu.
     

Dlouhodobé vízum udělené za účelem studia nebo „ostatní“ vyznačí ZÚ do cestovního dokladu cizince jako vícenásobné. Toto vízum po dobu jeho platnosti umožňuje jeho držiteli pobývat na území ČR a zároveň i jiných členských států EU tři měsíce během jednoho šestiměsíčního období. Více informací o cestování po Schengenu naleznete zde.

Povolení k dlouhodobému pobytu je vydáváno v podobě čipové biometrické karty až po příjezdu na území ČR. Pokud cizinec potřebuje ke vstupu do ČR vízum, je mu ZÚ uděleno tzv. D/VR vízum. D/VR se uděluje jako vízum jednorázové s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vyznačení D/VR ZÚ předá žadateli poučení (informace o adrese příslušného pracoviště MV ČR včetně úředních hodin, kam se má osobně dostavit po vstupu na území, možnost telefonického objednání apod.).

Cizinec, který přijíždí za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území osobně dostavit na pracoviště MV ČR za účelem sejmutí biometrických prvků a má zde také možnost splnit svou ohlašovací povinnost.

Cizinců přijíždějících bez povolení k pobytu či na dlouhodobé vízum se biometrika netýká, svou ohlašovací povinnost si proto splní v zákonem stanovené lhůtě na pracovišti Cizinecké policie, pokud to za ně neučiní ubytovatel, viz zde.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 12. října 2023

vytisknout  e-mailem