Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

English English

Místo a způsob podání žádosti

Místo podání žádosti:

O pobytové oprávnění za účelem studia se žádá na zastupitelském úřadu ČR (ZÚ) ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt (§ 169g ZPC).

Výjimky z povinnosti požádat o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu na místně příslušném ZÚ stanovuje vyhláška č. 429/2010 Sb. Seznam těchto zemí naleznete na stránkách MZV

Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu navazující na dlouhodobá víza za stejným účelem nebo žádosti o prodloužení stávajících povolení k dlouhodobému pobytu se podávají na pracovištích MV ČR dle místa bydliště žadatele.

  

Způsob podání žádosti

Za způsobilého k právním úkonům se podle § 178 ZPC považuje cizinec starší 15 let, který je schopen projevit svou vůli a samostatně jednat.

Za přijetí žádosti o povolení k pobytu za účelem studia je na ZÚ účtováno 500,- Kč[1]. Za průkaz povolení k pobytu cizinec následně na území ČR zaplatí 1 000,-Kč. Přijetí žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia je osvobozeno od konzulárního poplatku. Za přijetí žádosti o dlouhodobé vízum za účelem „ostatní“  ZÚ účtuje 2 500,-Kč[2].

Žádost o dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému  pobytu je cizinec povinen podat osobně. ZÚ může v odůvodněných případech od povinnosti osobního podání žádosti upustit (§ 169d odst. 3 ZPC).

  


[1] zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – sazebník správních poplatků – položka 162 písm. a)

[2] zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – sazebník správních poplatků – položka 144A

  


Odbor azylové a migrační politiky, 12. října 2023

vytisknout  e-mailem