Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

English English

Zpracování žádosti a vydání rozhodnutí

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem studia a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia má lhůtu na vyřízení 60 dnů ode dne podání žádosti [§ 170 odst. 6 a § 169 odst. 1 písm. d) ZPC]. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem „ostatní“ je 90 dnů ode dne podání žádosti. Pouze ve zvlášť složitých případech se lhůta prodlužuje na 120 dnů ode dne podání žádosti (§ 170 odst. 6 ZPC). Žádosti o prodloužení stávajících povolení k dlouhodobému pobytu mají lhůtu na vyřízení 30 dnů ode dne podání žádosti.

Podle § 24 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.[1] školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Při přecházení z jedné střední školy na jinou tak nevzniká časové období, ve kterém by cizinec neplnil účel pobytu studium. Při přechodu ze střední školy na školu vysokou sice takové období nastat může, neboť podle § 52 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.[2] rozhoduje o začátku akademického roku rektor vysoké školy a akademický rok obvykle začíná později než 1. září, avšak ani období od ukončení studia na střední škole, tedy od 31. srpna kalendářního roku, do okamžiku začátku cizincova studia na vysoké škole, nelze považovat za období, ve kterém by bylo proti cizinci možno postupovat podle § 37 odst. 1 písm. b) ZPC (zrušení pobytového oprávnění z důvodu neplnění účelu pobytu). V uvedeném období má totiž cizinec rozhodnutí o přijetí na vysokou školu, které je dokladem o účelu pobytu „studium“.

 

Povolení k dlouhodobému pobytu Ministerstvo vnitra vydává s dobou platnosti:

  • potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,

  • odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolnické službě nebo dobrovolné službě mládeže v tuzemské hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území podle § 42d,

  • 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok

 

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území dle § 42d lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky, pokud bylo vydáno za účelem vzdělávání na vyšší odborné škole nebo studia na vysoké škole. Pokud bylo toto povolení vydáno za účelem neplacené odborné praxe, lze jej prodloužit pouze jednou na dobu odpovídající době stanovené ve smlouvě o odborné praxi v tuzemské hostitelské organizaci. V ostatních případech se platnost tohoto povolení neprodlužuje.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra s dobou platnosti až na 1 rok a dobou povoleného pobytu odpovídající doloženým dokladům.

Platnost víza a dobu pobytu na území, která je kratší než 1 rok, ministerstvo na žádost cizince opakovaně prodlouží, za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku. Hodlá-li cizinec pobývající na dlouhodobé vízum na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu, je oprávněn požádat na území o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.

 

 


[1] Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

 


Odbor azylové a migrační politiky, 3. dubna 2019

vytisknout  e-mailem