Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro obce ke kontaktu s veřejností

Pro státní orgány jsou úřední hodiny stanoveny usnesením vlády č. 595 ze dne 25. října 1995, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hodin.

Pro územní samosprávné celky toto usnesení vlády není závazné, územní samosprávné celky jsou oprávněny stanovit úřední hodiny individuálně. Je tudíž v kompetenci obce, jakým způsobem své úřední hodiny upraví. Může tak učinit ten orgán, který úřední hodiny v rámci obce stanovil (zastupitelstvo, rada, starosta či tajemník obecního úřadu).

V souvislosti s aktuální situací týkající se výskytu koronaviru je vhodné:

  • Omezit úřední hodiny pouze na nezbytně nutnou dobu.

  • Využívat oddělené přepážky pro styk s veřejností, včetně ochranných pomůcek tak, aby byl přímý kontakt s občany minimalizován.

  • Omezit přímý kontakt s veřejností včetně vstupu veřejnosti do budovy, jen na nezbytně nutné případy (včetně možnosti např. dojednat individuální podmínky návštěvy předem telefonicky).

  • Preferovat kontakt s veřejností elektronickými prostředky, a to i v souvislosti se správními řízeními (např. nahlížení spisu realizovat "distančně", tedy zasláním příslušných dokumentů apod.).

Není však možné omezit činnost úřadu pouze na občany mající trvalý pobyt (bydliště) na území obce, resp. ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu či obce s rozšířenou působností.

  

Zpracoval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Praha 27. prosince 2020, aktualizováno 22. ledna 2021

  

vytisknout  e-mailem