Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro obce - fungování obecních orgánů od 23. února 2022

 

S ohledem na epidemiologickou situaci jsou stanovena určitá omezení prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která jsou vydávána podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.
 

Jednání obecních orgánů

  • Na jednání zastupitelstva obce se v plné míře uplatní pravidla stanovená zákonem o obcích. Současný právní stav nevylučuje na jednání obecních orgánů distanční účast jejich členů či veřejnosti.

  • Na jednání zastupitelstva obce se dále vztahuje povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest.Tato povinnost se uplatní vždy, koná-li se zasedání ve vnitřním prostoru. Povinnost dodržovat ochranu dýchacích cest je třeba vztáhnout na členy zastupitelstva, přítomnou veřejnost i na zaměstnance obecního úřadu, kteří budou přítomni v zasedací místnosti určené pro jednání.

  • Členové zastupitelstva nemají povinnost v souvislosti s jednáním zastupitelstva podrobit se testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

  • Účast zástupců veřejnosti na zasedání zastupitelstva nelze podmiňovat podstoupením očkování, testování nebo doložením prodělání onemocnění COVID-19.

  • Při porušení povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest při pobytu ve vnitřních prostorech staveb může dotčený úřad přivolat příslušníky Policie ČR, případně strážníky obecní policie k řešení přestupku ve smyslu § 92n odst. 1 písm. b/ zákona č.  258/2000 Sb.

  • Na veřejné projednání návrhu územního  či posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v rámci procesu známém pod označením EIA platí stejná pravidla jako pro zasedání zastupitelstva (srov. výše), tedy povinnost mít prostředek ochrany dýchacích cest.

  

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Praha, 23. února 2022

  

vytisknout  e-mailem