Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právo na informace versus jejich ochrana

Mezinárodní konference 

Důvodem, pro který se konference konala, je dlouhodobá snaha Ministerstva vnitra jakožto gestora přístupu k informacím z veřejné správy získat impulsy k dalšímu směřování České republiky v této oblasti.
 
V dopolední části vystoupili na konferenci Friderike Hellner, vedoucí divize Constitutional Law and Administrative Law Ministerstva zahraničních věcí SRN, doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity Brno, JUDr. Alena Kučerová, náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, Mgr. František Nonnemann, ředitel odboru analýzy a zpracování informací ve veřejném sektoru Úřadu pro ochranu osobních údajů, a paní Lenka Franková z občanského sdružení Oživení.
 
V odpolední části se konaly tři pracovní skupiny, na nichž se projednávaly konkrétní otázky vztahující se k ochraně žadatelů o informace, včetně možností zřízení institutu informačního komisaře, dále problematika vazby práva na ochranu osobnosti a osobních údajů a práva na informace a rovněž otázky týkající se možného zneužívání práva na informace žadateli.
 
Konference byla přenášena on-line prostřednictvím internetu, včetně možnosti pokládat dotazy. Jednotlivé části záznamu z konference jsou k dispozici na Youtube kanálu MV.
 
Konferencí byla zahájena rozsáhlá diskuse s cílem zodpovědět – i na základě zahraničních zkušeností – otázku, zda český zákon o svobodném přístupu k informacím, resp. jím zvolená koncepce přístupu k informacím je vhodná a má být zachována, nebo zda není na místě tuto koncepci změnit a připravit nový zákon.
 
Z konference vzešel většinový názor, podle něhož není nutné připravit nový zákon o svobodném přístupu k informacím, nicméně by bylo vhodné některé problematické aspekty stávajícího zákona změnit. K ochraně žadatelů se dle převažujících názorů jeví tzv. informační příkaz, tedy možnost nadřízeného orgánu přikázat povinnému subjektu přímé poskytnutí informace a k ochraně před potenciálním zneužíváním zákona a před nadměrnou administrativní zátěží povinných subjektů zavedení limitované zálohy na úhradu nákladů za poskytnutí informací. Účastníci doporučili též výslovnou úpravu poskytování informací o platech a odměnách (jednota však nebyla ohledně rozsahu). Diskutovalo se i možnosti zřízení institutu informačního komisaře. Většina názorů se přiklonila k jeho pojetí jako jednotného nadřízeného orgánu všech povinných subjektů a institucionálně jako součást Úřadu pro ochranu osobních údajů.1 V případě orgánu čistě ombudsmanovského typu bylo diskutováno jeho přiřazení do úkolů veřejného ochránce práv.

 

-----------------------------------
1) Ministerstvo vnitra dlouhodobě zastává stanovisko, podle něhož je toto pojetí informačního komisaře jediné rozumné a správné. Jako problematické se však jeví náklady na jeho zřízení, které se pohybují mezi 40 a 60 mil. Kč (podle dosud zpracovaných analýz). Ministerstvo vnitra proto prozatím doporučuje zavést institut informačního příkazu a k případnému zřízení informačního komisaře přistoupit až po vyhodnocení zkušeností s informačním příkazem.

vytisknout  e-mailem