Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o vzniku nových obcí Ladná a Držovice a o jmenování správců obcí

Dnem 1. 7. 2006 nabývá účinnosti zákon č. 234/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb. Na základě ustanovení Čl. II bodu 4. tohoto zákona, které uvádí, že k oddělení části obce, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona schváleno pravomocným rozhodnutím krajského úřadu a které nebylo do nabytí účinnosti tohoto zákona provedeno, dochází k 1. červenci 2006. K tomuto datu vznikají nové obce Ladná a Držovice.
Podmínkou vzniku nových obce bylo pravomocné rozhodnutí příslušných krajských úřadů. 
Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodnutím, ze dne 15. června 2004 rozhodl o návrhu města Břeclav ze dne 13. 2. 2004 na oddělení části města Břeclav - místní část Ladná od města Břeclav ke dni 1. 1. 2007. Rozhodnutí krajského úřadu nabylo právní moci ke dni 22. 6.2006. 
Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodnutím, ze dne 19. července 2005 rozhodl o návrhu města Prostějova na oddělení části Držovice od města Prostějova ze dne 10. 1. 2005 a doplněném podáním ze dne 22. 6. 2005 tak, že ke dni 1. 1. 2007 se od města Prostějova oddělí část Držovice. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ke dni 5. 8. 2005.
V souladu s novelizovaným ustanovením § 98 obecního zřízení bude s účinností od 1. 7. 2006 do doby zvolení zastupitelstva obce jmenován správce obce z řad zaměstnanců Ministerstva vnitra. Tímto správcem pro obec Ladná bude pan Ludvík DVOŘÁK(tel. 974 620 720, mobil 603 190 882, e-mail: dvorakl@mvcr.cz). Správcem pro obec Držovice bude Ing. Vlastimil BOŘUTA(tel. 585 510 475, mobil 603 190 879, e-mail: boruta@mvcr.cz).
Metodickou a koordinační činnost správce obce zabezpečuje odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Jako kontaktní osoba byl určen Mgr. Petr BAUM (tel. 974 816 454, e-mail: pbaum@mvcr.cz).

vytisknout  e-mailem