Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo

ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu – 2. vlna posuzování 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo

ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu

2. vlna posuzování

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále „Strategie“) schválené vládou České republiky 6. dubna 2022 usnesením č. 276 a na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení výsledků 2. vlny schvalování žádostí v mimořádné výzvě Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo (dále též „Program PK 2022 - 2.kolo“).

Výzva je koncipována jako víceletá (na roky 2022-23) a průběžná (žádosti lze předkládat do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději do 30. 6. 2023).

Ve 2 vlně posuzování byly zařazeny žádosti došlé nejpozději do 31. 12. 2022. MV obdrželo celkem 7 žádostí, jedna žádost k posuzování byla z 1. vlny (žadatel byl v první vlně vyzván k doplnění podkladů). Celkem tak bylo posuzováno 8 žádostí se souhrnným požadavkem na dotaci ve výši 7.522.800 Kč.

V rámci formálního posuzování 2 žádosti (obě z města Ostrov) nesplnily všechny formální požadavky a předkladatel byl vyzván k doplnění chybějících dokumentů. V případě kladného vyřízení a doplnění požadovaného bude žádost posuzována v další vlně schvalování žádostí.

Komise tak navrhla podpořit celkem 6 žádostí v souhrnné výši 6.682.200 Kč.
Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém Zápise a Protokole o hlasování Komise.
Ministr vnitra návrh schválil dne 2. února 2023.
Další vlna posuzování proběhne v průběhu března 2023 k žádostem doručeným do 28. 2. 2023.

V Praze dne 7. února 2023         

                                                                                                                                                                                                                                             JUDr. Michal Barbořík, v. r.
    ředitel odboru prevence kriminality MV

Příloha č. 1: Záznam z hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 pro 2. kolo

Příloha č. 2: Protokol o hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 pro 2. kolo – 2. vlna posuzování (tzv. tabulka hlasování)

vytisknout  e-mailem