Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Centrální podatelna:

 • Státní oblastní archiv v Litoměřicích
  Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
   

Spisové uzly (přijímají dokumenty doručené přímo oddělení mimo centrální podatelny):

Spisový uzel:
Adresa:

 • Státní okresní archiv Česká Lípa
  Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa

 • Státní okresní archiv Děčín
  Dlouhá jízda - zámek 1253, 405 02 Děčín I

 • Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani
  Boženy Němcové 68, 432 01 Kadaň

 • Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
  Turnovská 40A, 466 01 Jablonec nad Nisou

 • Státní okresní archiv Liberec
  Vilová 339/24, 460 10 Liberec

 • Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích
  Terezínská 909/59, 410 02 Lovosice

 • Státní okresní archiv Louny
  Mírové náměstí 57, 440 01 Louny

 • Státní okresní archiv Most
  Leoše Janáčka 1310/2, 434 01 Most

 • Státní okresní archiv Semily
  Archivní 570, 513 01 Semily - Podmoklice

 • Státní okresní archiv Teplice
  Školní 8, 415 01 Teplice

 • SOA Pobočka Děčín - Podmokly
  Zbrojnická 14/1, 405 02 Děčín - Podmokly

  

b) úřední hodiny podatelny (spisového uzlu):

 • Po - Čt: 9:00 - 14:00
  Pá - 9:00 - 13:00
  Mimo dny státních svátků

​  

c) elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

  

d) identifikátor datové schránky:

 • 3gnaiva
   

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Podatelna potvrzuje, že zpráva byla doručena, zasláním zprávy. Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Podatelna zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Podatelna zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí podatelně jako nedoručitelná, podatelna provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

  

e) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Formáty datové zprávy, které archiv v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

 1. Portable Document Format / Archive (PDF/A, ISO 19005)
 2. Portable Network Graphics (png, ISO/IEC 15948)
 3. Tagged Image File Format (tif / tiff, revize 6 - nekomprimovaný)
 4. JPEG File Interchange Format (jpeg / jfif, ISO/IEC 10918)
 5. video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts Group Phase 1 / Phase 2 (mpeg1 / mpeg2, ISO/IEC 13818)
 6. zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MPEG-1 Audio Layer 2 / Audio Layer 3 (mp2 / mp3)
 7. Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (pcm)
 8. Portable Document Format (pdf)
 9. Extensible Markup Language Document1 (xml)
 10. 602XML Filler dokument (fo / zfo)
 11. Hypertext Markup Language Document (html / htm)
 12. Open Document Text (odt)
 13. Open Document Spreadsheet (ods)
 14. Open Document Presentation (odp)
 15. prostý text (txt)
 16. Rich Text Format (rtf)
 17. MS Word Document (doc / docx)
 18. MS Excel Spreadsheet (xls / xlsx)
 19. MS PowerPoint Presentation (ppt / pptx)
 20. Graphics Interchange Format (gif)

Celková velikost zprávy posílané do podatelny nesmí přesáhnout 6 MB. Celková velikost zprávy posílané do datové schránky nesmí přesáhnout 20 MB.

  

f) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

 • CD -ROM

 • DVD

 • USB Flashdisk - pouze při podání na podatelně

 • USB externí HDD - pouze při podání na podatelně

 

g) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen "škodlivý kód"):

Pokud lze zjistit z doručeného dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu a vyzve odesílatele k zaslání nového dokumentu. Dokument se škodlivým kódem se po vyrozumění zničí. Není-li archiv schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který obsahuje škodlivý kód, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

  

h) důsledky doručení vadných dokumentů v analogové či digitální podobě:

Pokud archiv zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se archivu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, archiv dokument dále nezpracovává. Není-li archiv schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Archiv obdobně postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložené na přenosném technickém nosiči dat, na kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

  


29. srpna 2023

vytisknout  e-mailem