Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o nástroji ePetice

Dne 1. června 2021 byla Parlamentem České republiky schválena změna zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Tato změna založila Ministerstvu vnitra povinnost vytvořit k 1. únoru 2022 elektronický nástroj k sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni a doručení petice státnímu orgánu. 

Uvedený nástroj je dostupný přes Portál veřejné správy nebo přes Portál občana. Kromě samotných iniciátorů podání petice a petentů slouží i široké veřejnosti, která může sledovat, jaké petice jsou realizovány.

K založení petice a její podpoře musí uživatel disponovat prostředkem pro elektronickou identifikaci vydaným v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň na úrovni záruky značná (tedy např. eObčankou či bankovní identitou).

Nástroj slouží výlučně k realizaci petičního práva, není tedy určen k jiným podáním vůči orgánům státní správy.

Z hlediska orgánů veřejné moci je podstatné, že od 1. února 2022 lze realizovat petici podle zákona o právu petičním prostřednictvím tohoto nástroje, což znamená, že podpis občana pod peticí se v nástroji nahrazuje prohlášením o podpoře petice potvrzeným občanem s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň na úrovni záruky značná (viz ustanovení § 6a odst. 2 zákona o právu petičním). Orgán vykonávající státní správu je tak povinen pracovat s obdrženým výstupem z elektronického nástroje tak, jako by obdržel klasickou listinnou petici s tím, že existence osob petentů je na rozdíl od klasické listinné petice ověřena samotným elektronickým nástrojem, resp. charakterem procesu podpory petice stanoveným samotným zákonem o právu petičním. Na samotném procesu vyřízení petice se nic nemění.

Věříme, že uvedený nástroj zjednoduší výkon petičního práva a současně usnadní práci s peticí orgánům státní správy.

Závěrem je třeba poznamenat, že existence nástroje nevylučuje podání klasické listinné petice s podpisy petentů.

V případě dotazů technického rázu je možno se obracet na Digitální a informační agenturu (posta@dia.gov.cz)  a v případě dotazů právního charakteru na odbor voleb Ministerstva vnitra (volby@mvcr.cz).

Metodická pomůcka k přijetí a vyřizování elektronických petic pro orgány veřejné moci (pdf, 656 kB)

  


19. ledna 2024

vytisknout  e-mailem