Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o činnostech matričních úřadů v souvislosti se zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Provádí:
  • matriční úřad, jde-li o zápis narození státního občana České republiky nebo cizince na území České republiky
  • zvláštní matrika, jde-li o zápis narození státního občana České republiky, který se narodil v cizině a nemá přiděleno rodné číslo
Matrikář po obdržení hlášení/oznámení/zápisu o narození zašle do ISEO jako vstupní zapisované údaje
  • datum narození a pohlaví
  • jméno/jména (lze zadat „nezjištěno“)
  • příjmení (lze zadat „nezjištěno“)
  • místo a okres/stát narození
Aplikace ověří, zda se zadanými údaji neexistuje již záznam v registru rodných čísel, tedy zda uvedenému dítěti/fyzické osobě již nebylo rodné číslo přiděleno.
 
Registr rodných čísel poskytne na základě zadaných údajů matričnímu úřadu rodné číslo (aplikace automaticky doplní matriční úřad, který požádal o přidělení rodného čísla, datum přidělení rodného čísla a důvod přidělení rodného čísla – narození).
           
Proces přidělení rodného čísla je oddělen od procesu zápisu matriční události narození do ISEO. Rodné číslo je dítěti přidělováno bezprostředně po obdržení hlášení/oznámení/zápisu o narození. Zápis narození do matriční knihy je realizován po obdržení dalších nezbytných podkladů pro zápis narození, nejpozději však do 30 dnů od obdržení hlášení/oznámení/zápisu o narození – viz další bod zápis narození do ISEO.
 
Rodné číslo nelze přidělit, pokud není známo datum narození dítěte (nalezené dítě). V těchto případech učiní matriční úřad oznámení soudu, který určí datum narození dítě a až poté bude možné přidělit dítěti rodné číslo.
 
Rodné číslo se nepřiděluje mrtvě narozenému dítěti.
 
 V případě
  • změny rodného čísla (např. osvojení, změna pohlaví) nebo
  • přidělení rodného čísla fyzické osobě narozené před 1. červencem 2010,
bude postupováno dosavadním způsobem, tzn. že matriční úřad požádá o rodné číslo prostřednictvím žádosti o poskytnutí / přidělení rodného čísla Ministerstvo vnitra.


Odbor správních činností, 26.5.2010

vytisknout  e-mailem