Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o 10. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality

Desáté zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality (dále jen PS) se konalo 11. listopadu 2009 v salonku kongresového centra hotelu Holiday Inn v Praze 4. Záštitu nad tímto jednáním převzala Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky.

Přítomné uvítala a jednání zahájila předsedkyně PS Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (MV). Seznámila přítomné s novým projektem MV s názvem „Úsvit“, jehož cílem je perspektivní řešení situace v sociálně vyloučené lokalitě Chanov ve městě Most (podrobnosti o Úsvitu a jeho dílčích projektech jsou na webu MV).

V dalším vystoupení hovořil zástupce Sdružení bezpečnostních manažerů ASIS ČR Lukáš Moravec o průběhu průzkumu vzdělávacích potřeb pracovníků v oblasti situační prevence a bezpečnostních služeb, kterým byla tato organizace pověřena na minulém zasedání PS. Uvedl, že respondenti byli osloveni e-mailem, vrátilo se pouze asi 1/3 odpovědí, výsledek nelze pokládat za vypovídající. Navrhují rozšířit vzorek respondentů a dát druhému pokusu formu dotazníkového šetření – nikoli pouze ankety. Na příštím zasedání PS seznámí s výsledky opakovaného výzkumu a bude rozhodnuto o dalších krocích.
JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality (OPK) informoval o současném stavu pilotního projektu Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení. Srovnal dílčí výsledky v obou městech (podrobnosti lze nalézt na webu MV) a hovořil o posilování účasti městských a obecních policií v programu Bezpečná lokalita.

Kvalifikační předpoklady pro poskytování bezpečnostních a detektivních služeb byly tématem příspěvků ing. P. Hartmana a K. Poludové, DiS., zástupců Komory podniků komerční bezpečnosti ČR (KPKB). KPKB usiluje o zvyšování profesionality výkonu bezpečnostních služeb pomocí stanovených standardů. Obsahově koncipovali dvacetihodinové odborné vzdělávání, realizované VOŠ TRIVIS a některými subjekty, které získaly příslušnou akreditaci. Odborná způsobilost je prověřována komisionální zkouškou.

Podle zástupců KPKB je však také nutné korigovat požadavky zadavatelů a působit na zvyšování jejich odbornosti. K této problematice přispěl zajímavou prezentací Mgr. Michal Bavšenkov. Systematicky v ní zpracoval kritéria a postup při výběru služeb nejvyšší kvality a vyzval členy PS k zaslání případných doplňků a připomínek.

O zamýšleném výzkumu „Identifikace potřeb v rámci řízení bezpečnosti na jednotlivých úrovních územně správních celků“ informoval Lukáš Moravec z ASIS ČR. Mgr. Jitka Gjuričová sdělila, že řadu poznatků už OPK získal v rámci bezpečnostních auditů v krajích, jejichž výsledky se promítly do zpracovaných krajských koncepcí prevence kriminality v roce 2009. Vedení krajů z nich vychází při svém komunitním plánovaní. Bude tedy nutné zorganizovat další jednání zástupců ASIS ČR a OPK, aby se zamezilo duplikaci činností a zajistila dostatečná efektivita výzkumu.

Nad příštím zasedáním Poradního sboru pro situační prevenci kriminality převzala záštitu Asociace Grémium Alarm a bude se konat v 1. čtvrtletí roku 2010.


Mgr. Květa Dočkalová a JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV, 7.12.2009

vytisknout  e-mailem