Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k fotografování a natáčení 2. kola voleb do Senátu

Sčítání hlasů po druhém kole voleb do třetiny Senátu zahájí okrskové volební komise v sobotu 20. října 2012 ve 14.00 hodin.  

Pořizování záznamu při sčítání hlasů

Upozorňujeme zástupce médií, že v případě zájmu o pořízení obrazového záznamu práce okrskových volebních komisí při sčítání hlasů (včetně vyjmutí obálek s hlasovacími lístky z volebních schránek) je nutné požádat Státní volební komisi o vydání povolení k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů.
 
Žádost můžete Státní volební komisi podat písemně nebo elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, popř. cestou datové schránky.  

Kontakty

Ministerstvo vnitra
sekretariát Státní volební komise
nám. Hrdinů 1634/4
140 21 Praha 4
Elektronická podatelna:

ID datové schránky: 6bnaawp

 

 
Žádost musí obsahovat jméno a příjmení osoby, pro kterou se povolení žádá, název a adresu redakce, popř. faxové či telefonní spojení. Povolení bude žadateli zasláno do datové schránky nebo v listinné podobě na jím uvedenou adresu.
 
Pro pořádek zdůrazňujeme, že vydané povolení opravňuje jeho držitele pouze k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů okrskovou volební komisí. V žádném případě se nejedná o dohled nad sčítáním, a není tedy možné, aby jeho držitel jakýmkoliv způsobem zasahoval do činnosti okrskové volební komise v průběhu sčítání hlasů.
 
  • Pořizování záznamu v průběhu hlasování
Pro úplnost dodáváme, že přítomnost zástupců médií a dalších osob ve volební místnosti v průběhu hlasování zákon žádným způsobem neomezuje. V případě zájmu o pořízení záznamu průběhu hlasování doporučujeme záležitost projednat přímo ve volební místnosti s předsedou okrskové volební komise, který podle volebního zákona odpovídá za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí.
 
 
 
Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem