Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Infolinka OAMP MV

 

English English

Na Infolinku OAMP MV ČR pro cizince se, prosím, obracejte až poté, co jste navštívili webové stránky MV určené pro cizince https://ww.mvcr.cz/cizinci, a nenalezli zde to, co hledáte!
Z našich interních statistik jednoznačně vyplývá, že zásadní množství položených otázek má snadno dohledatelnou odpověď přímo na našich stránkách https://www.mvcr.cz/cizinci.

  

V jakých případech se OBRACET na Infolinku?

 • Pokud máte všeobecný dotaz k imigračním záležitostem.
 • Pokud nevíte, jaké jsou náležitosti žádosti.
 • Pokud si nejste jisti, jak postupovat v pobytových záležitostech, nebo na které pracoviště se obrátit.
   

Jaké informace vám Infolinka NEPOSKYTNE?

 • INFOLINKA OAMP NESDĚLUJE STAV ŘÍZENÍ. Přehled povolených žádostí o přechodný, dlouhodobý či trvalý pobyt včetně žádostí o prodloužení prvních dvou typů pobytu za vybrané období a nově prodloužení dlouhodobého víza naleznete zde.
  Email požadující informace na stav řízení nebude dále zpracováván a bude odložen bez odpovědi z naší strany.

 • INFOLINKA OAMP NEPOSKYTUJE BLIŽŠÍ INFORMACE K INTERNETOVÉMU OBJEDNÁVÁNÍ. Není možné zrušit / změnit termín objednání přes obecnou informační linku OAMP MV. Pravidla pro používání aplikace Internetového objednávaní pro cizince naleznete zde: https://frs.gov.cz/cs/pravidla.

 • INFOLINKA OAMP VÁS NEMŮŽE OBJEDNAT. K objednání slouží pouze telefonická objednávací linka.
  Email požadující informace ohledně objednávání na jednotlivá pracoviště MV nebude dále zpracováván, bude odložen bez odpovědi z naší strany.

 • Nezanechávejte vzkazy pro konkrétní osobu, která je podepsána pod tiskopisem / dokumentem MV ČR, který jste obdrželi. Řiďte se obsahem daného dokumentu. Pokud Vám byla doručena výzva od správního orgánu, zachovejte se podle výzvy, ve které je identifikován nedostatek, navrženo řešení a uvedeno poučení.

 • Nežádejte o potvrzení správnosti vašeho dokumentu, který zašlete naskenovaný v příloze emailu. Pracovníci Infolinky nemají kompetence garantovat správnost tohoto dokumentu. Mohou poskytnout pouze všeobecnou či doplňující informaci.
  Email bude z bezpečnostních důvodů bez reakce odložen, pokud bude zaslán pouze s přílohou, bez podrobnějšího vysvětlení, co tazatel požaduje.

 • Na Infolince nehlaste žádné změny týkající se vašeho pobytu. Změny musíte hlásit zákonem stanoveným způsobem.

 • Přes Infolinku není možné dokládat náležitosti žádosti.

 • Nepožadujte právní rozbor (zákonná ustanovení, znění paragrafů) či stanovisko. Pokud požadujete výklad zákona o pobytu cizinců či stanovisko k tomuto zákonu, je nutné takovou žádost zaslat poštou, datovou schránkou či emailem se zaručeným elektronickým podpisem.
   

Jaká jsou PRAVIDLA pro komunikaci s Infolinkou?

 • Žádáme tazatele, aby dodržovali základní pravidla korektní komunikace a slušného chování při kontaktu s pracovníky Infolinky. V případě nerespektování tohoto pravidla má pracovník Infolinky právo ukončit s Vámi komunikaci, email nebude zpracováván a nebude na něj reagováno.

 • Dotazy na emailové Infolince jsou vyřizovány pouze v českém a anglickém jazyce.

 • Na dotazy, které jsou v celém svém rozsahu nesrozumitelné, a nelze z nich vyčíst žádný dotaz, si Infolinka vyhrazuje právo neodpovědět.
  Email řádně neoznačený, nesrozumitelný, nejasný, neidentifikovaný bude bez reakce odložen a nebude na něj reagováno.

 • Pokud je Váš dotaz složité právní povahy či vyžaduje komplexní řešení a asistenci, kontaktujte subjekt, který poskytuje poradenství (Centra na podporu integrace cizincůnevládní organizace nebo advokátní kanceláře).

 • Pokud se obracíte na Infolinku emailem, neposílejte Váš email zároveň na další adresy v rámci MV ČR. Obdobným jednáním pouze komplikujete situaci.

 • Z kapacitních důvodů nebudou následné/doplňující dotazy vyřizovány prioritně. Doporučujeme se zachovat dle informací v původním emailu.

 • Případná urgence bude předána na příslušné pracoviště MV, ale nebude již tazateli zasláno potvrzení o předání urgence.

 • Pracovníci Infolinky nezařizují přítomnost tlumočníka na pracoviště MV např. pro výslech.

 • Pokud potřebujete podat stížnost na konkrétní postup či situaci týkající se Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, učiňte tak písemně na adresu vedení odboru.

 • Pokud chcete nahlásit trestnou činnost cizince, obracejte se na Odbory cizinecké policie.

 • Pokud máte dotaz ohledně odvolání, obracejte se na Odbor správní MV ČR.

  

Opakované zaslání dotazu neurychlí jeho zodpovězení, pouze komplikuje situaci!

Standardní lhůta pro vyřízení dotazu je 30 dnů.

Stanovisko vyjádřené na informační lince (telefonicky či mailem) vychází z informací poskytnutých tazatelem a má pouze informační charakter. Závaznou povahu má pouze text zákona či podzákonného předpisu.

  

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 23. ledna 2019.

  

telefon: (+420) 974 832 421, (+420) 974 832 418
PO-PÁ 8.00-15.00

  

vytisknout  e-mailem