Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Implementační jednotka

EU (ESF-OPZ)

Název projektu:

Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125

Popis projektu:

Realizací tohoto projektu a dosažením jeho cílů je očekáváno naplnění opatření a aktivit Strategického rámce a to v oblasti modernizace, optimalizace a zefektivnění veřejné správy s pomocí nástrojů eGovernmentu a profesionálními lidskými zdroji. Realizace Strategického rámce by měla být přínosem pro občany, podnikatele, ale i pro zaměstnance subjektů veřejné správy samotné. Přínosem realizace Strategického cíle by mělo být také efektivizace nákladů na výkon veřejné správy a racionalizace subjektů veřejné správy. Strategický rámec je zaměřen na výkon státní správy, a to jak na centrální úrovni, tak v přenesené působnosti, zároveň se však realizace Strategického rámce bude dotýkat i územní samosprávy (např. snížení rizika platební neschopnosti, rozvoje nástrojů eGovernmentu apod.). Taktéž je očekávána náprava zjištění od kontrolních skupin. Strategický rámec by měl být proto realizován a koordinován kvalitně, efektivně, jak na vnitroresortní, tak i na meziresortní úrovni s jasnou specifikací gestorů a spolugestorů jednotlivých strategických cílů. Bez zajištění dostatečného, kvalitního a fungujícího aparátu, jehož hlavním cílem bude naplnění aktivit a opatření Strategického rámce, nebude možné tyto změny naplnit.

Náklady projektu: 139 940 699,80,- Kč

Realizace projektu od:       1. 8. 2015
Realizace projektu do:   31. 12. 2020

Partneři: ne

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je realizace a naplnění jednotlivých opatření a aktivit Strategického rámce, resp. jeho čtyř strategických cílů. Pro naplnění tohoto cíle je nutné dostatečné personální zajištění odborníky, které má být uskutečněno prostřednictvím tohoto projektu. Projekt svou organizační strukturou, cíli i výstupy plně reflektuje Strategický rámec. Představuje proto konkrétní krok k naplňování opatření a aktivit Strategického rámce, jeho koordinace na resortní i meziresortní úrovni.

Cílové skupiny: Organizační složky státu a jejich zaměstnanci, veřejnost, obce a kraje a jejich zaměstnanci, volení zástupci.

Výsledky: Analytické a strategické dokumenty, 130 podpořených účastníků s tzv. bagatelní podporou.

vytisknout  e-mailem