Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

IMP-EUAA

Název projektu:
Zřízení oddělení na podporu implementace nařízení o EUAA (IMP-EUAA)

Registrační číslo projektu:
CZ.12.01.01/00/23_012/0000028

Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Zdroj financování:
Operační program AMIF
Výzva č. 12_23_012

Celkový rozpočet: 24 428 425,56 Kč

Termín zahájení: 01.01.2024

Termín ukončení: 31.12.2026

Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je zřízení oddělení na podporu implementace nařízení o EUAA, které na straně ČR zajistí agendy v gesci OAMP spojené se vznikem Agentury EU pro otázky azylu (EUAA), včetně vytvoření vnitrostátního kontaktního místa, přímé spolupráce se styčným úředníkem EUAA, součinnosti s EUAA pří provádění šetření tzv. monitorovacího mechanismu. Zaměstnanci oddělení budou rovněž zařazeni do nově zřizované tzv. stále azylové rezervní skupiny.

Klíčové aktivity:
Projekt sestává z následující klíčové aktivity:

  • KA 1 - Vytvoření a podpora oddělení na podporu implementace nařízení o EUAA.
     

Přijetí 10 zaměstnanců do nově zřízeného oddělení na podporu implementace nařízení o EUAA ve složení:

  • 1 vedoucí oddělení odpovědný za výše uvedené agendy (zejm. za fungování oddělení jako celku, za realizaci nových agend vyplývajících z nařízení o EUAA, za převzetí a koordinaci agend, u nichž dochází k posílení významu a závaznosti);
  • 8 administrativních pracovníků - odborníků dle profilů stanovených správní radou EUAA, s odpovídajícím vzděláním, jazykovými znalostmi a schopností vycestovat. Mimo vyslání na mise se zaměstnanci budou věnovat výše uvedeným agendám či posílí existující pracoviště OAMP v souladu s pokrývaným profilem (např. jako azyloví a dublinští rozhodčí);
  • 1 vrchní referent - spisový pracovník a administrativní podpora oddělení (sekretariát).

  

Financovano_EU_a_MV_-_logo.jpg

Projekt je financován Evropskou unií v rámci operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

  

vytisknout  e-mailem