Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hodnocení dopadu regulace (RIA)

Představení jednoho z důležitých nástrojů pro zvyšování kvality regulace (Regulatory Impact Assessment) 

  • Hodnocení dopadu regulace (RIA)
  • Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace
  • Výbor pro kontrolu kvality hodnocení dopadu regulace (Stálý výbor RIA)
  • Záznamy z jednání
  • Semináře a vzdělávání, příklady dobré praxe RIA
  • Better Regulation - iniciativa Evropské komise pro kvalitu regulace
  • Často kladené otázky

Hodnocení dopadu regulace (RIA)

 

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace

 Obecné zásady pro ohodnocení dopadů regulace RIA (pdf 240 kB) (dále jen "obecné zásady") byly schváleny usnesením vlády č. 877/2007 jako jeho příloha. V souvislosti se zavedením hodnocení dopadů byla současně novelizována Legislativní pravidla vlády (články 2, 4, 9 a 14), která byla přijata usnesením vlády č. 816/2007.

Obecné zásady jsou koncipovány jako popis po sobě jdoucích kroků, které musí být učiněny v rámci hodnocení dopadů. Obecné zásady definují obecný postup, jehož jednotlivé kroky budou postupně a podle potřeby upřesňovány zpracováváním "příruček" pro vyhodnocování jednotlivých typů dopadů nebo pro využívání analytických metod včetně příkladů. V současné době je již zpracováno:

Metodika pro určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů verze 1.2  (pdf 139 kB)
Metodika pro stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy (pdf 164 kB)


Součástí Obecných zásad jsou rovněž procesní pravidla pro provádění hodnocení dopadů regulace. Pro hodnocení dopadů je stanoven dvoustupňový proces. RIA bude uplatňována buď ve zkrácené podobě (malá RIA), nebo v případě očekávaných rozsáhlých dopadů či ohrožení realizace některé státem podporované politiky bude provedena hlubší analýza (velká RIA). Současně jsou stanoveny některé výjimky, kdy se RIA neprovádí vůbec nebo kdy se provádí pouze malá RIA, ačkoliv by dle stanových kritérií měla být provedena velká RIA (např. v případě valorizace důchodů, stanovení výše sociálních dávek kdy nedojde ke změně jejich struktury). Jednodušší mechanismus pro provádění RIA byl zvolen rovněž pro implementaci legislativních aktů ES. Cílem tohoto přístupu je minimalizovat zátěž rezortů při zpracovávání RIA.

Z důvodu zajištění jednotné struktury jsou v příloze obecných zásad uvedeny šablony pro zpracování Závěrečné zprávy RIA. Závěrečná zpráva RIA bude vždy součástí věcného záměru zákona nebo obecné části důvodové zprávy zákona nebo odůvodnění nařízení vlády či vyhlášky. Obecné zásady budou přezkoumány z pohledu jejich účinnosti a efektivnosti celého procesu RIA do konce roku 2008 a tato zpráva bude předložena vládě. 

Vláda na svém jednání dne 16.  září 2009 vzala na vědomí Zprávu o účinnosti Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace v roce 2008.

Vláda na svém jednání dne 16. února 2011 schválila usnesením č. 121 (pdf, 24 kB) Návrh na zvýšení efektivnosti procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) a zajištění procesu hodnocení korupčních rizik (CIA) a uložila místopředsedovi vlády a ministru vnitra předložit vládě do 30. září 2011 návrh na změnu Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace, schválených usnesením vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 877.

 
Dokumenty ke stažení: 

Informace o realizaci hodnocení dopadů regulace (RIA) v legislativním procesu do května 2008 (pdf. 107 kB)
Předkládací zpráva k obecným zásadám (pdf 72 kB)
Tabulka pro výpočet administrativní zátěže podnikatelů (xls 27 kB)
Tabulka pro výpočet plánovaných nákladů na výkon státní správy (xls 47 kB)

Výbor pro kontrolu kvality hodnocení dopadu regulace (Stálý výbor RIA)

Výbor kontroluje úplnost a správnost hodnocení dopadu legislativních návrhů předkládaných vládě v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadu regulace (RIA) schválenými vládou.

 

Odbor veřejné správy
Oddělení výkonu veřejné správy

Adresa: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
Telefon: 974 816 264
Fax: 974 816 807, 974 816 834
E-mail: zezula@mvcr.cz

 

Záznamy z jednání

Závěry z jednání

29. 7. 2011
záznam z jednání  (pdf, 104 kB); stanoviska: 98/2011 (pdf, 101 kB), 99/2011 (pdf, 101 kB), 100/2011 (pdf, 103 kB) a 101/2011 (pdf, 135 kB]
20. 7. 2011
záznam z jednání (pdf, 85 kB); stanoviska: 91/2011 (pdf, 76 kB), 92/2011 (pdf, 75 kB), 93/2011 (pdf, 84 kB),  94/2011 (pdf, 78 kB), 95/2011 (pdf, 75 kB), 96/2011 (pdf, 82 kB) a 97/2011 (pdf, 75 kB)
12. 7. 2011
záznam z jednání (pdf, 103 kB); stanoviska: 87/2011 (pdf, 105 kB), 88/2011 (pdf, 102 kb), 89/2011 (pdf, 111 kB)
29. 6. 2011
záznam z jednání (pdf, 111 kB); stanoviska: 83/2011 (pdf, 111 kB), 84/2011 (pdf, 111 kB), 85/2011 (pdf, 103 kB) a 86/2011 (pdf, 103 kB)
24.6.2011
záznam z jednání (pdf, 105 kB); stanoviska: 79/2011 (pdf, 108 kB), 80/2011 (pdf, 104 kB), 81/2011 (pdf, 102 kB), 82/2011 (pdf, 105 kB) 
13. 6. 2011
záznam z jednání (pdf, 104 kB); stanoviska: 75/2011 (pdf, 103 kB), 76/2011 (pdf, 109 kB), 77/2011 (pdf, 103 kB), 78/2011 (pdf, 105 kB) 
7. 6. 2011
záznam z jednání (pdf, 104 kB); stanoviska: 73/2011 (pdf, 102 kB), 74/2011  (pdf, 102 kB).
31. 5. 2011
záznam z jednání (pdf, 106 kB); stanoviska: 67/2011 (pdf, 103 kB), 68/2011 (pdf, 102 kB), 69/2011 (pdf, 103 kB), 70/2011 (pdf, 103 kB), 71/2011 (pdf, 106 kB) a 72/2011 (pdf, 103 kB).
23. 5. 2011
záznam z jednání (pdf, 104 kB); stanoviska: 62/2011 (pdf, 101 kB), 63/2011 (pdf, 103 kB), 64/2011 (pdf, 101 kB), 65/2011 (pdf, 101 kB), 66/2011 (pdf, 103 kB)
13. 5. 2011
záznam z jednání (pdf, 104 kB); stanoviska: 56/2011 (pdf, 112 kB), 57/2011 (pdf, 103 kB), 58/2011 (pdf, 102 kB), 59/2011 (pdf, 102 kB), 60/2011 (pdf, 102 kB), 61/2011 (pdf, 101 kB) 
18. 5. 2011
záznam z jednání (pdf, 109 kB); stanovisko: 55/2011 (pdf, 110 kB)
4. 5. 2011
 záznam z jednání (pdf, 113 kB); stanovisko: 52/2011 (pdf, 115 kB)
29. 4. 2011
 záznam z jednání (pdf, 102 kB); stanoviska: 51/2011 (pdf, 103 kB), 53/2011 (pdf, 114 kB), 54/2011 (pdf, 103 kB)
18. 4. 2011
záznam z jednání (pdf, 109 kB); stanoviska: 44/2011 (pdf, 102 kB), 45/2011 (pdf, 103 kB), 46/2011 (pdf, 106 kB), 47/2011 (pdf, 109 kB), 48/2011 (pdf, 106 kB), 49/2011 (pdf, 49 kB) a 50/2011 (pdf, 101 kB)
23. 3. 2011
záznam z jednání (pdf, 119 Kb) ; stanoviska: 36/2011 (pdf,102 Kb), 37/2011 (pdf, 103 kB), 38/2011 (pdf, 108 kB), 39/2011 (pdf, 105 kB), 40/2011 (pdf, 102 kB), 41/2011 (pd,f 102 kB), 42/2011 (pdf, 103 kB) a 43/2011 (pdf, 103 kB)
11. 3. 2011
záznam z jednání (pdf, 78 kB); stanoviska: 29/2011 (pdf, 78 kB), 30/2011 (pdf, 79 kB), 31/2011 (pdf, 78 kB), 32/2011 (pdf, 79 kB), 33/2011 (pdf, 79 kB), 34/2011 (pdf, 79 kB) a 35/2011 (pdf, 78 kB)
21. 2. 2011
záznam z jednání (pdf, 114 kB); stanoviska: 23/2011 (pdf, 171 kB), 24/2011 (pdf, 103 kB) , 25/2011 (pdf, 104 kB), 26/2011 (pdf, 105 kB), 27/2011 (pdf, 105 kB) a 28/2011 (pdf, 106 kB)
15. 2. 2011
záznam z jednání (pdf, 163 kB); stanoviska: 20/2011 (pdf, 102 kB), 21/2011 (pdf, 104 kB), 22/2011 (pdf, 104 kB)
2.2. 2011
záznam z jednání (pdf, 82 kB); stanoviska: 18/2011 (pdf, 77 kB), 19/2011 (pdf, 78 kB)
31.1. 2011
záznam z jednání (pdf, 120 kB); stanoviska: 14/2011 (pdf, 74 kB), 15/2011 (pdf, 77 kB), 16/2011 (pdf, 74 kb), 17/2011 (pdf, 77 kB)
18. 1. 2011
záznam z jednání (pdf, 168 kb); stanoviska: 6/2011 (pdf, 102 kB), 7/2011 (pdf, 102 kB), 8/2011 (pdf, 102 kB), 9/2011 (pdf, 104 kB), 10/2011 (pdf, 105 kb), 11/2011 (pdf, 103 kB), 12/2011 (pdf, 102 kB) a 13/2011 (pdf, 104 kB)
12.1. 2011
záznam z jednání (pdf, 115 kB); stanoviska: 1/2011 (pdf, 103 kB), 2/2011 (pdf, 105 kb), 3/2011 (pdf, 105 Kb), 4/2011 (pdf, 105 kB) a 5/2011 (pdf, 104 kB)

  

 

Semináře a vzdělávání, příklady dobré praxe RIA

V pondělí 1. června 2009 se v budově Ministerstva vnitra na Pankráci uskutečnil seminář „Hodnocení dopadů právní regulace – zkušenosti a poznatky ve státní správě a příklady dobré praxe za období od počátku roku 2008“. Účelem jednodenního semináře bylo vyměnit si názory a zkušenosti z uplatňování a využívání forem a postupů hodnocení dopadů regulace (RIA) v návrzích legislativních úprav. Stěžejní náplní semináře bylo představení příkladů tzv. dobré praxe RIA . Výstupy z nejkvalitněji provedených RIA, které jsou zpracovány v Závěrečných zprávách RIA, zde prezentovaly: Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Semináře se zúčastnili zástupci ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, dále odborná veřejnost věnující se soustavně tematice RIA zastoupená především Vysokou školou ekonomickou Praha a akciovou společností EEIP. Prezentace z uskutečněného semináře sestávající z představení příkladů dobré praxe RIA a jiných odborných příspěvků naleznete ve formátu pdf zde.

 

Dne 18. února 2009 proběhl seminář k výsledkům šetření o realizaci procesu RIA na úrovni ústřední státní správy v roce 2008. Účastníci semináře byli seznámeni s výsledky anonymního dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit informace o úrovni kvality procesu RIA v roce 2008. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v  lednu až únoru 2009 na 28 ústředních správních úřadech. Získané informace o kvalitě procesu RIA slouží jako podklad pro zpracování výroční zprávy RIA za rok 2008.
 

Ve dnech 11. a 17. října 2007 proběhl seminář k hodnocení dopadů regulace určený pro zástupce ústředních správních úřadů. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s obsahem základních dokumentů a institucionálním zabezpečením problematiky hodnocení dopadů regulace včetně stanovení odpovědností za jednotlivé kroky v rámci hodnocení dopadů regulace. Prezentaci naleznete ve formátu pdf   zde (pdf 308 kB).

Pro rozšíření povědomí a znalosti postupů prováděných v rámci RIA byl vytvořen vzdělávací kurz pro zaměstnance ústředních správních úřadů, ve kterém mají možnost se seznámit s těmito postupy a formou závěrečné práce se naučit je také aplikovat. Kurz je zabezpečován Institutem státní správy (Ministerstvo vnitra) již od roku 2006. Přihlášku na nejbližší termín naleznete na www.iss-edu.cz (kurz je zařazen v položce ostatní).

 

Better Regulation - iniciativa Evropské komise pro kvalitu regulace

Iniciativa pro lepší regulaci (Better Regulation) je v orgánech EU intenzivněji projednávána v posledních přibližně pěti letech, především pak po nástupu Barrosovy Komise, která ji označila za jednu ze svých programových priorit. Potvrzením této skutečnosti bylo mj. Sdělení Komise z 21. března 2005 „Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii“, ve kterém byla iniciativa lepší regulace označena za jeden z klíčových faktorů úspěchu při naplňování cílů revidované Lisabonské strategie. Současně Komise poukázala v tomto sdělení také  na potřebu úzké spolupráce s členskými zeměmi s cílem zajistit, aby se zásady zlepšování regulace uplatňovaly soustavně v rámci celé EU. Pro tyto účely vyzvala Komise členské státy k přijetí národních strategií a vytvoření institucionálních podmínek pro integrovaný systém vyhodnocování ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů legislativy vytvářené na národní úrovni. Vláda České republiky přistoupila k realizaci tohoto doporučení schválením materiálů, jejichž prostřednictvím byla zavedena od 1. listopadu 2007 povinnost vyhodnocovat předpokládané dopady u všech návrhů právních předpisů připravovaných na úrovni vlády (viz Usnesení vlády č. 877/2007). 

 Výsledkem chápání skutečnosti, že svou roli při prosazování opatření v rámci iniciativy pro lepší regulaci sehrává nejen Evropská komise, ale všechny unijní instituce zapojené do rozhodovacího procesu, byla mj. společná iniciativa čtyř předsednických zemí Rady EU v letech 2004 a 2005, jmenovitě Irska, Nizozemska, Lucemburska a Spojeného království, které v rámci společného prohlášení označily v roce 2004 agendu lepší regulace a prosazování metod na zlepšení právního prostředí v EU za jednu z priorit svých předsednictví. K iniciativě se následně připojily i dvě další předsednické země v roce 2006 - Rakousko a Finsko. . Ani následující předsednické státy neopominuly tématu věnovat pozornost a problematika lepší regulace tak nalezla své místo i v rámci dvou po sobě následujících společných 18měsíčních programů předsednictví (aktuální společný 18měsíční program Francie, České republiky a Švédska je k dispozici zde). 
 

V současné době patří problematika lepší regulace mezi priority českého předsednictví v Radě EU v 1. polovině roku 2009, což Česká republika stvrdila svým podpisem na tzv. Pražské deklaraci společně se zástupci vlád Velké Británie, Švédska, Dánska, Estonska, Nizozemska a Německa. Pražská deklarace má přispět k naplnění cíle EU snížit administrativní zátěž o 25 % do roku 2012. 

 
Evropská komise vyhlásila soutěž o Cenu za nejlepší nápad, jak omezit byrokracii. Soutěž  otevřená pro všechny občany, firmy, podnikatelská sdružení, veřejné orgány, neziskové organizace atd. shromáždí nápady na omezení byrokratické zátěže, které nebyly doposud realizovány. Podrobné podmínky soutěže a přihláška jsou k dispozici  zde. Lhůta pro zaslání přihlášky skončila 31. ledna 2009. Tři nominovaní soutěžící budou pozváni k účasti na předávání evropských cen za podnikání, které proběhne 13. května 2009 v Praze a na kterém bude vyhlášen vítěz této soutěže.
 
DBR Meeting
Ve dnech 30.-31. října 2008 proběhlo v Praze pravidelné setkání ředitelů a odborníků pro lepší regulaci (DBR Meeting), které organizuje vždy nastupující předsednická země. Účastníci (pdf, 50 kB) z členských zemí EU, Rady EU, Evropské komise, OECD, Bertelsmannovy nadace a IFC/Světové banky se zabývali aktuálními tématy spojenými s otázkami lepší regulace v tématických blocích věnovaných eGovernmentu, hodnocení dopadů v evropských institucích a přístupu k legislativě, které byly následovány workshopy. Česká republika představila agendu lepší regulace jako jednu ze svých priorit pro období svého předsednictví v kontextu hlavního tématu Konkurenceschopná Evropa a motta „Evropa bez bariér“.

Často kladené otázky

Na koho se máme obrátit, pokud chceme požádat o výjimku z provádění RIA?

Je třeba připomenout, že RIA je uplatňována vždy, pokud je ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady připravován závazný právní předpis podle Legislativních pravidel vlády včetně implementace práva ES/EU. Kromě výjimek uvedených v Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace, kdy RIA nemusí být zpracována, může výjimku udělit předseda Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu, kterým je ministr vnitra.

Výjimka v tomto případě může být udělena, pokud se jedná naléhavou situaci, zejména hrozí - li citelné ekonomické či jiné ztráty. Žádost musí být řádně odůvodněna a písemně zpracována.

Z časových důvodů doporučujeme žádost o udělení výjimky z RIA na ministra vnitra zaslat současně elektronicky na vědomí sekretariátu Grémia, kterým je Odbor efektivní veřejné správy Ministerstva vnitra na adresu zezula@mvcr.cz.Jak má být provedena RIA u legislativních návrhů připravovaných před 1. listopadem 2007 ?

Usnesením vlády č. 927/2007 k uplatnění Obecných zásad pro hodnocení dopadu regulace a o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu vláda stanovila, že Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace, které byly přijaty usnesením vlády č. 877/2007 o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace budou uplatňovány až na ty materiály, jejichž příprava byla zahájena po 1. listopadu 2007. Současně však jsou účinná nová Legislativní pravidla vlády, podle nichž obecná část důvodové zprávy obsahuje také závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad.

Bylo vytvořeno jakési "přechodné období", ve kterém není povinností postupovat při přípravě legislativních materiálů podle obecných zásad, nicméně musí být naplňována Legislativní pravidla vlády. Do té doby doporučujeme zpracovávat obecnou část důvodové zprávy ve struktuře stanovené Legislativními pravidly vlády. Prakticky to znamená, že obecná část důvodové zprávy by měla obsahovat zejména:

závěrečnou zprávu podle osnovy Malé RIA (viz příloha č. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace),
zhodnocení souladu právní úpravy s ústavním pořádkem,
zhodnocení souladu právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
Samozřejmě bude brán zřetel na to, že vyhodnocení dopadů nebude v takovém rozsahu, jak stanovují obecné zásady, ale vždy by měly být vyhodnoceny alespoň ty dopady, které bylo povinné vyhodnocovat podle Legislativních pravidel vlády platných před 1. listopadem 2007, tedy dopady na veřejné rozpočty, dopady na podnikatelské prostředí, sociální dopady a dopady na životní prostředí.V jaké fázi je potřeba zpracovat hodnocení dopadů regulace u evropských předpisů?

 Obecné zásady hodnocení dopadů regulace přesně nestanoví, kdy je potřeba s RIA začít u legislativy EU. Má se RIA zpracovat až v době, kdy směrnice je již zpracována, nebo v době kdy v rámci EU probíhají jednání na která jezdí příslušní odborníci?
Pokud jde o evropské předpisy, není v obecných zásadách skutečně pevně stanoveno, kdy se má RIA začít provádět. Vždy však doporučujeme, aby se začala zpracovávat již ve fázi, kdy se připravuje příslušný legislativní akt ES/EU a je projednáván v pracovních orgánech Rady. Jako výchozí zdroj dat doporučujeme samozřejmě využít vyhodnocení dopadů, které k návrhu vypracuje samotná Komise. Získáte tím nejen relevantní argumenty pro jednání, která probíhají na úrovni např. pracovních skupin, a s tím související možnost ovlivnit podobu výsledného návrhu (v této souvislosti připomínáme možnost upozornit a požadovat po Komisi doplnění, respektive revizi vyhodnocení dopadů, které dostatečně nezohlednilo specifické dopady na konkrétní sektor či členský stát) , ale také budete mít již téměř "hotovou práci", která by měla následovat při následné transpozici schváleného předpisu. Tím by měly být minimalizovány případy, kdy je pro transpozici stanovena poměrně krátká lhůta a zpracovatel má potom také málo času zpracovat RIA odpovídajícím způsobem.

 

Je pravda, že velká RIA se neprovádí u návrhů  právních předpisuů implementujících práve EU/ES?

Samozřejmě platí, že v případě právních předpisů implementujících právo EU/ES se velká RIA neprovádí. Tato výjimka vyplývá z obecných zásad, které byly přijaty vládou usnesením vlády č. 877/2007 ze dne 13. srpna 2007 o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace. Výjimka je uvedena na straně 10 obecných zásad, které naleznete zde. (pdf 240 kB).

 

 Je možné v současné době v ČR získat praktické zkušenosti s hodnocením dopadů regulace?

K získání praktických zkušeností máte možnost se účastnit kurzu RIA, který trvá 3 dny a je zajišťován Institutem státní správy. Podrobnější informace, včetně nejbližšího data kurzu a instrukcí k přihlášení na kurz, naleznete na http://www.iss-edu.cz. Na kurzu jsou probírány rovněž různé analytické metody, které je možné využívat při hodnocení dopadů.

 

 

vytisknout  e-mailem