Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hodnocení dopadu regulace (RIA)

Představení jednoho z důležitých nástrojů pro zvyšování kvality regulace (Regulatory Impact Assessment) 

Iniciativa pro lepší regulaci (Better Regulation) je v orgánech EU intenzivněji projednávána v posledních přibližně pěti letech, především pak po nástupu Barrosovy Komise, která ji označila za jednu ze svých programových priorit. Potvrzením této skutečnosti bylo mj. Sdělení Komise z 21. března 2005 „Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii“, ve kterém byla iniciativa lepší regulace označena za jeden z klíčových faktorů úspěchu při naplňování cílů revidované Lisabonské strategie. Současně Komise poukázala v tomto sdělení také  na potřebu úzké spolupráce s členskými zeměmi s cílem zajistit, aby se zásady zlepšování regulace uplatňovaly soustavně v rámci celé EU. Pro tyto účely vyzvala Komise členské státy k přijetí národních strategií a vytvoření institucionálních podmínek pro integrovaný systém vyhodnocování ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů legislativy vytvářené na národní úrovni. Vláda České republiky přistoupila k realizaci tohoto doporučení schválením materiálů, jejichž prostřednictvím byla zavedena od 1. listopadu 2007 povinnost vyhodnocovat předpokládané dopady u všech návrhů právních předpisů připravovaných na úrovni vlády (viz Usnesení vlády č. 877/2007). 

 Výsledkem chápání skutečnosti, že svou roli při prosazování opatření v rámci iniciativy pro lepší regulaci sehrává nejen Evropská komise, ale všechny unijní instituce zapojené do rozhodovacího procesu, byla mj. společná iniciativa čtyř předsednických zemí Rady EU v letech 2004 a 2005, jmenovitě Irska, Nizozemska, Lucemburska a Spojeného království, které v rámci společného prohlášení označily v roce 2004 agendu lepší regulace a prosazování metod na zlepšení právního prostředí v EU za jednu z priorit svých předsednictví. K iniciativě se následně připojily i dvě další předsednické země v roce 2006 - Rakousko a Finsko. . Ani následující předsednické státy neopominuly tématu věnovat pozornost a problematika lepší regulace tak nalezla své místo i v rámci dvou po sobě následujících společných 18měsíčních programů předsednictví (aktuální společný 18měsíční program Francie, České republiky a Švédska je k dispozici zde). 
 

V současné době patří problematika lepší regulace mezi priority českého předsednictví v Radě EU v 1. polovině roku 2009, což Česká republika stvrdila svým podpisem na tzv. Pražské deklaraci společně se zástupci vlád Velké Británie, Švédska, Dánska, Estonska, Nizozemska a Německa. Pražská deklarace má přispět k naplnění cíle EU snížit administrativní zátěž o 25 % do roku 2012. 

 
Evropská komise vyhlásila soutěž o Cenu za nejlepší nápad, jak omezit byrokracii. Soutěž  otevřená pro všechny občany, firmy, podnikatelská sdružení, veřejné orgány, neziskové organizace atd. shromáždí nápady na omezení byrokratické zátěže, které nebyly doposud realizovány. Podrobné podmínky soutěže a přihláška jsou k dispozici  zde. Lhůta pro zaslání přihlášky skončila 31. ledna 2009. Tři nominovaní soutěžící budou pozváni k účasti na předávání evropských cen za podnikání, které proběhne 13. května 2009 v Praze a na kterém bude vyhlášen vítěz této soutěže.
 
DBR Meeting
Ve dnech 30.-31. října 2008 proběhlo v Praze pravidelné setkání ředitelů a odborníků pro lepší regulaci (DBR Meeting), které organizuje vždy nastupující předsednická země. Účastníci (pdf, 50 kB) z členských zemí EU, Rady EU, Evropské komise, OECD, Bertelsmannovy nadace a IFC/Světové banky se zabývali aktuálními tématy spojenými s otázkami lepší regulace v tématických blocích věnovaných eGovernmentu, hodnocení dopadů v evropských institucích a přístupu k legislativě, které byly následovány workshopy. Česká republika představila agendu lepší regulace jako jednu ze svých priorit pro období svého předsednictví v kontextu hlavního tématu Konkurenceschopná Evropa a motta „Evropa bez bariér“.

vytisknout  e-mailem