Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hodnocení dopadu regulace (RIA)

Představení jednoho z důležitých nástrojů pro zvyšování kvality regulace (Regulatory Impact Assessment) 

V pondělí 1. června 2009 se v budově Ministerstva vnitra na Pankráci uskutečnil seminář „Hodnocení dopadů právní regulace – zkušenosti a poznatky ve státní správě a příklady dobré praxe za období od počátku roku 2008“. Účelem jednodenního semináře bylo vyměnit si názory a zkušenosti z uplatňování a využívání forem a postupů hodnocení dopadů regulace (RIA) v návrzích legislativních úprav. Stěžejní náplní semináře bylo představení příkladů tzv. dobré praxe RIA . Výstupy z nejkvalitněji provedených RIA, které jsou zpracovány v Závěrečných zprávách RIA, zde prezentovaly: Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Semináře se zúčastnili zástupci ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, dále odborná veřejnost věnující se soustavně tematice RIA zastoupená především Vysokou školou ekonomickou Praha a akciovou společností EEIP. Prezentace z uskutečněného semináře sestávající z představení příkladů dobré praxe RIA a jiných odborných příspěvků naleznete ve formátu pdf zde.

 

Dne 18. února 2009 proběhl seminář k výsledkům šetření o realizaci procesu RIA na úrovni ústřední státní správy v roce 2008. Účastníci semináře byli seznámeni s výsledky anonymního dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit informace o úrovni kvality procesu RIA v roce 2008. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v  lednu až únoru 2009 na 28 ústředních správních úřadech. Získané informace o kvalitě procesu RIA slouží jako podklad pro zpracování výroční zprávy RIA za rok 2008.
 

Ve dnech 11. a 17. října 2007 proběhl seminář k hodnocení dopadů regulace určený pro zástupce ústředních správních úřadů. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s obsahem základních dokumentů a institucionálním zabezpečením problematiky hodnocení dopadů regulace včetně stanovení odpovědností za jednotlivé kroky v rámci hodnocení dopadů regulace. Prezentaci naleznete ve formátu pdf   zde (pdf 308 kB).

Pro rozšíření povědomí a znalosti postupů prováděných v rámci RIA byl vytvořen vzdělávací kurz pro zaměstnance ústředních správních úřadů, ve kterém mají možnost se seznámit s těmito postupy a formou závěrečné práce se naučit je také aplikovat. Kurz je zabezpečován Institutem státní správy (Ministerstvo vnitra) již od roku 2006. Přihlášku na nejbližší termín naleznete na www.iss-edu.cz (kurz je zařazen v položce ostatní).

 

vytisknout  e-mailem