Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hodnocení dopadu regulace (RIA)

Představení jednoho z důležitých nástrojů pro zvyšování kvality regulace (Regulatory Impact Assessment) 

 Obecné zásady pro ohodnocení dopadů regulace RIA (pdf 240 kB) (dále jen "obecné zásady") byly schváleny usnesením vlády č. 877/2007 jako jeho příloha. V souvislosti se zavedením hodnocení dopadů byla současně novelizována Legislativní pravidla vlády (články 2, 4, 9 a 14), která byla přijata usnesením vlády č. 816/2007.

Obecné zásady jsou koncipovány jako popis po sobě jdoucích kroků, které musí být učiněny v rámci hodnocení dopadů. Obecné zásady definují obecný postup, jehož jednotlivé kroky budou postupně a podle potřeby upřesňovány zpracováváním "příruček" pro vyhodnocování jednotlivých typů dopadů nebo pro využívání analytických metod včetně příkladů. V současné době je již zpracováno:

Metodika pro určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů verze 1.2  (pdf 139 kB)
Metodika pro stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy (pdf 164 kB)


Součástí Obecných zásad jsou rovněž procesní pravidla pro provádění hodnocení dopadů regulace. Pro hodnocení dopadů je stanoven dvoustupňový proces. RIA bude uplatňována buď ve zkrácené podobě (malá RIA), nebo v případě očekávaných rozsáhlých dopadů či ohrožení realizace některé státem podporované politiky bude provedena hlubší analýza (velká RIA). Současně jsou stanoveny některé výjimky, kdy se RIA neprovádí vůbec nebo kdy se provádí pouze malá RIA, ačkoliv by dle stanových kritérií měla být provedena velká RIA (např. v případě valorizace důchodů, stanovení výše sociálních dávek kdy nedojde ke změně jejich struktury). Jednodušší mechanismus pro provádění RIA byl zvolen rovněž pro implementaci legislativních aktů ES. Cílem tohoto přístupu je minimalizovat zátěž rezortů při zpracovávání RIA.

Z důvodu zajištění jednotné struktury jsou v příloze obecných zásad uvedeny šablony pro zpracování Závěrečné zprávy RIA. Závěrečná zpráva RIA bude vždy součástí věcného záměru zákona nebo obecné části důvodové zprávy zákona nebo odůvodnění nařízení vlády či vyhlášky. Obecné zásady budou přezkoumány z pohledu jejich účinnosti a efektivnosti celého procesu RIA do konce roku 2008 a tato zpráva bude předložena vládě. 

Vláda na svém jednání dne 16.  září 2009 vzala na vědomí Zprávu o účinnosti Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace v roce 2008.

Vláda na svém jednání dne 16. února 2011 schválila usnesením č. 121 (pdf, 24 kB) Návrh na zvýšení efektivnosti procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) a zajištění procesu hodnocení korupčních rizik (CIA) a uložila místopředsedovi vlády a ministru vnitra předložit vládě do 30. září 2011 návrh na změnu Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace, schválených usnesením vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 877.

 
Dokumenty ke stažení: 

Informace o realizaci hodnocení dopadů regulace (RIA) v legislativním procesu do května 2008 (pdf. 107 kB)
Předkládací zpráva k obecným zásadám (pdf 72 kB)
Tabulka pro výpočet administrativní zátěže podnikatelů (xls 27 kB)
Tabulka pro výpočet plánovaných nákladů na výkon státní správy (xls 47 kB)

vytisknout  e-mailem