Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta republiky

Na základě ustanovení § 56 odst. 5 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, budou i pro druhé kolo volby prezidenta republiky vytištěny hlasovací lístky všech kandidátů z kola prvního s označením „druhé kolo volby prezidenta“, a to na papíru žluté barvy.

Tisk hlasovacích lístků pro všechny kandidáty je nutný s ohledem na to, že zákon o volbě prezidenta republiky umožňuje, aby se kandidát do 24 hodin před zahájením volby prezidenta vzdal své kandidatury; v takovém případě postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů.

Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím. Okrskové volební komise před zahájením druhého kola volby prezidenta vyberou hlasovací lístky postupujících kandidátů. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta až ve volební místnosti.

Hlasovací lístky budou na obce dodány v třídění podle jednotlivých kandidátů. Následně je třeba k zabezpečení řádného průběhu volby zvolit takový postup, aby bylo zajištěno, že všechny okrskové volební komise budou vybírat a voličům vydávat právě jen hlasovací lístky kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky. Ministerstvo vnitra doporučuje dále popsaný postup:

Dne 25. ledna 2018 těsně po 14. hodině, tj. po uplynutí lhůty pro vzdání se kandidatury na funkci prezidenta republiky, Ministerstvo vnitra v souladu s § 56 odst. 4 zákona o volbě prezidenta republiky neprodleně zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volbu prezidenta republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx) informaci o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta.

Okrskové volební komise sice dostanou hlasovací lístky všech kandidátů, ale tak, aby hlasovací lístky sedmi nepostupujících kandidátů byly zřetelně odděleny (např. v jednom společném balíku) od hlasovacích lístků dvou postupujících kandidátů.

Hlasovací lístky kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby, pak bude okrsková volební komise vydávat voličům ve volební místnosti, takže každý volič obdrží spolu s úřední obálkou (šedá obálka opatřená otiskem úředního razítka obecního úřadu) dva hlasovací lístky.

Je třeba, aby o tomto postupu byly okrskové volební komise při předávání hlasovacích lístků výslovně informovány.

  

vytisknout  e-mailem