Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlášení změn

English English

Změna cestovního dokladu / dokladu totožnosti

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změnu cestovního dokladu / dokladu totožnosti do 15 pracovních dnů ode kdy tato změna nastala.

Změnu cestovního dokladu/dokladu totožnosti cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu "Oznámení změn".

K nahlášení této změny cizinec doloží:

  • nový cestovní doklad/doklad totožnosti,
  • průkaz o povolení k pobytu.
     

Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Tato změna je provedena na počkání. V případě, že žádost nepodá cizinec osobně, a bude v jeho případě nutno vydat nový průkaz o povolení k pobytu, bude cizinec vyzván, aby se dostavil k jeho převzetí osobně.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta. Mezi důvody na vůli cizince nezávislé patří například nutnost vycestovat pro nový cestovní doklad/doklad totožnosti mimo území ČR.

V případě rodinného příslušníka občana EU - občana třetí země - který se s novým cestovním dokladem vrací do ČR ze zahraničí, není v rámci schengenského prostoru překážkou, že číslo nového cestovního dokladu nesouhlasí s číslem dokladu uvedeném v průkazu o povolení k pobytu. Státy Schengenu i tak umožní danému cizinci přicestovat zpět do ČR. Více informací naleznete zde.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 11. srpna 2022

vytisknout  e-mailem