Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Formuláře ke stažení

Občanské průkazy

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Žádost lze podat elektronicky pouze za předpokladu, že digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana.
Žádost může být doručena kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Žádost musí být doručena prostřednictvím datové schránky nebo musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

  

Odbor správních činností, 1. července 2018

  

vytisknout  e-mailem