Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tiskopisy a vzory

 • Obecné
 • Dlouhodobé vízum
 • Zaměstnanecká karta
 • Modrá karta
 • Povolení k dlouhodobému pobytu (včetně karet vnitropodnikově převedených zaměstnanců)
 • Přechodný pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků
 • Trvalý pobyt
 • Ostatní

Obecné

English English

Obecné

Ve smyslu § 182 odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra níže zveřejňuje vzory tiskopisů žádostí o pobytová oprávnění.

Není-li žádost o vydání oprávnění k pobytu na území nebo žádost o prodloužení takového oprávnění podána na úředním tiskopisu žádosti, je nepřijatelnou a řízení o ní není zahájeno. Současně platí, že není-li oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnání učiněno na úředním tiskopisu, pohlíží se na něj, jako by nebylo učiněno.

  

Dlouhodobé vízum

English English

Dlouhodobé vízum

Tiskopis žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum):

Žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza nebo doby pobytu na toto vízum se podává na stejném tiskopisu jako žádost o udělení dlouhodobého víza. Není-li žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum podána na úředním tiskopise, je nepřijatelná a řízení o ní není zahájeno.

  

Zaměstnanecká karta

English English

Zaměstnanecká karta

Tiskopis žádosti o vydání nebo prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty (předchozí typ formuláře bude možné použít do vyčerpání zásob):

Tiskopis oznámení o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení, o zaměstnávání na další pracovní pozici u stejného nebo jiného zaměstnavatele (použitelné od 31. 7. 2019):

* Tiskopis lze elektronicky vyplnit a podepsat. Navíc je k němu připojen i vzor prohlášení zaměstnavatele, že cizinec má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.
 

Ostatní formuláře:

  

Modrá karta

Povolení k dlouhodobému pobytu (včetně karet vnitropodnikově převedených zaměstnanců)

Přechodný pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků

English English

Přechodný pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků

Od 1. ledna 2022 lze použít starého tiskopisu (pdf, 819 kB), pouze k podání žádosti o vydání náhradního dokladu v případě jeho ztráty, zcizení nebo poškození nebo k podání žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu (pobytové kartě) či v osvědčení o registraci.

Nově můžete použít jednotný tiskopis (pdf, 1,5 MB) pro občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, když budete žádat o:

 • vydání náhradního dokladu o pobytu z důvodu jeho ztráty, odcizení nebo poškození,
 • provedení změny v dokladu,
 • prodloužení průkazu povolení k trvalému pobytu,
 • změnu v dokladu v důsledku získání postavení rodinného příslušníka občana EU nebo získání státního občanství jiného státu EU,
 • výměnu dokladu ze zákona.

  

Trvalý pobyt

English English

Trvalý pobyt

Od 1. ledna 2022 mohou občané EU a jejich rodinní příslušníci použít starý tiskopis žádosti (pdf, 819 kB) pouze k  podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu (karty trvalého pobytu), dále k podání žádosti o vydání náhradního průkazu o povolení k trvalému pobytu (karty trvalého pobytu)  případě jeho ztráty, zcizení nebo poškození nebo k podání žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k trvalému pobytu (kartě trvalého pobytu).

  

Ostatní

vytisknout  e-mailem