Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Formuláře ke stažení

 • Informace
 • Občanské průkazy
 • Cestovní doklady
 • Cizinci (Foreign Nationals)
 • Důchody a výsluhy MV
 • Evidence obyvatel
 • Rodná čísla
 • Manželství a registrované partnerství
 • Pro krajské a obecní úřady - přístup do ISSDE
 • Zbraně a střelivo
 • Lustrace
 • Pro žadatele k autorizacím

Informace

Informace

Zde najdete nejdůležitější formuláře ke stažení (související s činností ministerstva vnitra). Na Žádost o vydání občanského průkazu, u Přihlašovacího lístku k trvalému pobytu a některých dalších, je možné používat pouze originální tiskopis vzhledem k technologii dalšího zpracovávání nebo vzhledem ke způsobu archivace. V těchto případech zde naleznete pouze vzory formulářů.

Formát PDF používáme pro zobrazování dokumentů, u kterých požadujeme, aby se vytiskly přesně v daném tvaru. Ke čtení a tisku PDF dokumentů můžete použít více programů. Například Adobe Reader (dříve pod názvem Acrobat Reader). Můžete si jej zdarma stáhnout z webových stránek.

Občanské průkazy

Cestovní doklady

Cizinci (Foreign Nationals)

Cizinci (Foreign Nationals)

Odbor azylové a migrační politiky, 22. července 2009

Důchody a výsluhy MV

Důchody a výsluhy MV

Formuláře do ciziny

  

Odbor sociálního zabezpečení, 15. května 2020

  

Evidence obyvatel

Evidence obyvatel

Odbor správních činností, 26. dubna 2017

Rodná čísla

Rodná čísla

Uvedené formuláře mají pouze doporučující charakter, žádosti lze podat i jinou volnou písemnou formou

Odbor správních činností, 23. listopadu 2010

Manželství a registrované partnerství

Uzavření manželství

Odbor všeobecné správy, 4. září 2015

Pro krajské a obecní úřady - přístup do ISSDE

Pro krajské a obecní úřady - přístup do ISSDE

Žádosti o přístup do ISSDE (Informačního systému správních a dopravně správních evidencí) jsou ke stažení na stránkách odboru centrálních informačních systémů.

Zbraně a střelivo

Zbraně a střelivo

Formuláře podle zákona o zbraních platné od 30. ledna 2021

Níže uvedené formuláře, jejichž vzory jsou stanoveny vyhláškou č. 221/2017 Sb., ve znění vyhlášky č. 28/2021 Sb., a nařízením vlády č. 24/2021 Sb., jsou platné od 30. ledna 2021. Dosavadní formuláře lze použít do 1. srpna 2022.

Formuláře je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, vytisknout a připojit podpis (popř. razítko), nebo vyplnit ručně až po vytištění. Příslušné útvary policie akceptují i formuláře vytištěné v černobílém provedení.
 

Formuláře lze dále podat:

 • podepsané uznávaným elektronickým podpisem a zaslané e-mailem na adresu elektronické podatelny,
 • prostřednictvím datové schránky (uznávaný elektronický podpis se v takovém případě nevyžaduje), nebo
 • prostřednictvím e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu s doplněním podání standardní cestou podle § 37 odst. 4 správního řádu.

(V případě elektronických podání spojených se správním poplatkem doporučujeme kontaktovat příslušný správní orgán ohledně formy úhrady tohoto správního poplatku.)

Přeprava zbraní a střeliva podnikateli / Commercial transports of firearms and ammunition

Podnikatelé v oboru zbraní a střeliva podávají standardně níže uvedené žádosti a hlášení prostřednictvím Centrálního registru zbraní. Níže uvedené tiskopisy lze použít v případě odstávky či výpadku systému. Formuláře umožňují vyplnění přímo v elektronické podobě.

Commercial transports of firearms and ammunition

In the Czech republic, any commercial transport (incl. import, export or transit) of firearms or ammunition by dealers or other business professionals has to be permitted by relevant police authority (by the Police Presidium in case of foreign persons). Consequently, permitted transports have to be notified to the relevant police authority at least one hour before actual commencement of transport. Application for transfer of firearms or ammunition or Transport notification of firearms or ammunition are submitted through the electronic form of the Central Firearms Register.

Following forms can be used only in the case that the electronic application of the Central Firearms Register is not availabe.

Noncommercial transports of firearms and ammunition

Any permament export, import or transit of firearms and ammunition from, to or through the territory of the Czech republic by a natural person (for business professionals and dealers see the article above) has to be permitted by relevant police authority (by the Police Presidium in case of foreign persons).

  

Systém střelecké přípravy

Formuláře podle zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (tzv. nadstavbový zákon), resp. nařízení vlády vydaného k jeho provedení (platné od 17. července 2021):

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, dne 23. července 2021

  

Lustrace

Pro žadatele k autorizacím

Pro žadatele o udělení autorizace

Úspěšnost a délka vyřízení žádosti v oblasti autorizací závisí do značné míry na kvalitě zpracování žádosti a na splnění stanovených podmínek žadatelem. Ministerstvo z tohoto důvodu pro veřejnost připravilo formuláře s pokyny, které žadatele vedou tak, aby jeho žádost v momentu podání a zahájení řízení netrpěla vadami a byla způsobilá k rozhodnutí v nejkratší možné době.
 

Žádosti o udělení autorizace

Žádosti o prodloužení platnosti autorizace

Informace k ustavení autorizovaného zástupce


Přílohy

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, 10. 4. 2018

vytisknout  e-mailem