Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Forenzní identifikační značení předmětů a registr REFIZ vstupuje na Slovensko

 

 

V  květnu 2016  se konal  ve slovenském městě Žilina odborný seminář k označování majetku prostřednictvím forenzního identifikačního značení, zaměřený na značení a registraci jízdních kol a kompenzačních pomůcek. Seminář iniciovali pracovníci odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR jako nabídku k zahájení spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou při ochraně majetku pomocí forenzního identifikačního značení.

Pracovního setkání, které pořádala Asociace forenzního identifikačního značení AFIZ, se zúčastnily za slovenskou stranu zástupci městských policií z měst Dolný Kubín, Ružomberok, Čadca, Pezinok, Šala, Malacky a Košice. Za českou stranu na semináři vystoupil zástupce MV JUDr. Tomáš Koníček s příspěvkem o přínosu forenzního identifikačního značení a možnostech jeho financování a Bc. Jaromír Kolářík, garant forenzního identifikačního značení v ČR, který seznámil s jeho podstatou. O praktických zkušenostech získaných při značení jízdních kol v Karviné v letech 2014 a 2015 hovořil strážník tamní městské policie Petr Slezák a příspěvek Bc. Karin Kaňové se týkal projektu „Zintenzivnění příhraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzebie – zdroju“, připravovaného společně s Polskem, jehož je forenzní značení součástí. Specialista IT pan Ladislav Filip přednesl důležité informace o registraci označených předmětů a o Národním registru REFIZ s možným rozšířením na Slovensko a do Polska. V závěru setkání přednášel vozíčkář Pavel Carbol o specifice značení kompenzačních pomůcek

Díky tomuto komplexně pojatému semináři se mohli zástupci slovenských městských policií detailně seznámit s novou metodou ochrany majetku, s výhodami registrace v celostátním registru a s možnostmi spolupráce v této oblasti s Českou republikou.

S rozvojem vědy a techniky a neustálým vývojem nových technologií rostou nejen možnosti pachatelů při páchání trestné činnosti a obtížnost jejich odhalení či usvědčení, ale objevují se také nové možnosti ochrany před trestnou činností, zejména majetkovou. Prioritou v této oblasti zůstávají metody situační prevence. Vycházejí ze zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností a snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy. Dále se zaměřují na informování o aktuálních hrozbách a možnostech ochrany před nimi. K tomu je třeba vnímat a využívat nové technologie, pomůcky, přístupy a nástroje v predikci a prevenci majetkové trestné činnosti a v možnostech navrácení odcizených předmětů okradeným majitelům. Spolupráce s partnery sdruženými v Poradním sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality úspěšně pomáhá s identifikací těchto nových přístupů a technologií a při jejich prosazování do realizovaných preventivních opatření a aktivit.

Jedním z nových produktů je právě forenzní identifikační značení předmětů včetně registrace předmětů v mezinárodním registru REFIZ.

Informuje: garant forenzního identifikačního značení v ČR Bc. Jaromír Kolářík, e-mail: jardakolarik@seznam.cz  

 

vytisknout  e-mailem