Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Obecné informace o programovém období 2014-2020 

Obecné informace

Obecný program Solidarita a řízení migračních toků (SOLID) je v programovém období 2014-2020 nahrazen novou strukturou, pro kterou se již tento název nepoužívá. Tato struktura je tvořena finančními nástroji, které tvoří:

  • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF);
  • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF).

Zaměření fondů

Ve věcné rovině převzal AMIF většinu témat z fondů ENF, EIF, EUF. Z nařízení ustavující AMIF vyplývají čtyři hlavní (specifické) cíle – azylová politika, integrace, návraty a solidarita.

ISF se skládá ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), která má obdobnou působnost jako FVH, tedy ochranu vnějších hranic a vízovou politiku, a ISF-Policie (ISF-P), která se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému zločinu a ochranou kritické infrastruktury. Tato část bude oblastí zcela novou, která z fondů SOLID kryta nebyla.

Další informace lze najít v sekcích příslušných pro jednotlivé fondy.

Finanční alokace pro Českou republiku na rozpočtové období 2014-2020

  • AMIF: 27 685 177 €
  • ISF - Hranice: 15 155 484 €
  • ISF - Policie: 17 029 012 €

Národní programy

Oproti předchozímu programovému období 2007-2013 již nebudou existovat jednotlivé roční programy. Pro každý fond existuje tzv. národní program, který stanovuje priority České republiky pro oblast čerpání na celé programové období 2014-2020.

Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost byl schválen Evropskou komisí dne 19. března 2015, národní program Azylového, migračního a integračního fondu byl schválen Evropskou komisí dne 24. března 2015.

Národní programy České republiky byly schváleny v tzv. první vlně. Česká republika se tedy zařadila mezi úspěšnější členské státy, v této vlně bylo schváleno 17 programů Azylového, migračního a integračního fondu a pouze 5 programů Fondu pro vnitřní bezpečnost. Programy ostatních členských států bude Evropská komise schvalovat až po nezbytných legislativních úpravách v květnu 2015.

Současný stav

Odpovědný orgán těchto fondů na Ministerstvu vnitra musí projít tzv. procesem určení. Podmínkou určení je provedení auditu ze strany auditního orgánu, tj. Ministerstva financí. Tento audit prověří nastavení implementačního systému a na jeho základě ministr vnitra vydá výrok o určení. Pouze určený odpovědný orgán může žádat Evropskou komisi o platby. Audit určení byl zahájen dne 9. prosince 2015. Předpokládaná délka trvání auditu je dva až tři měsíce. Odpovědný orgán, který zatím nebyl určen, může kromě žádostí o platbu vůči Evropské komisi, vykonávat většinu svých povinností. Bylo tedy možné již vypsat první výzvy a zahájit implementaci obou národních programů.

Další informace

Další informace o fondech v oblasti vnitřních věcí můžete nalézt také na stránkách Evropské komise v části DG Home Affairs.

 


Odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí, 18. února 2016

vytisknout  e-mailem