Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Finanční vzdělávání pro každého

Novou grantovou příležitost na podporu pořádání seminářů finančního vzdělávání vyhlašuje projekt Abeceda rodinných financí.  

Baví vás finance a chcete se o své zkušenosti podělit s ostatními? Nyní můžete na pořádání vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel získat finanční příspěvek a stát se lektorem. Témata kurzů se budou věnovat především problematice hospodaření s rodinným rozpočtem a prevenci nezodpovědného zadlužování.
 
Abeceda rodinných financí je určena široké veřejnosti, a to prostřednictvím seminářů probíhajících přímo v komunitách. Projekt tak chce podpořit pochopení fungování peněz celému spektru uživatelů – od mládeže až po seniory. Pokud vnímáte ve svém blízkém okolí, klubu nebo organizaci potřebu finančního vzdělávání, vyškolíme lektora z vašich řad a poskytneme mu odbornou přípravu v oblasti finančního vzdělávání. Vyškolený lektor pak obdrží grant na vlastní vzdělávací projekt ve své komunitě. Tématy vzdělávacích kurzů budou rodinný rozpočet, finanční produkty a pojištění, práva a povinnosti zaměstnance, výpověď a hledání práce, pravidla závazkových vztahů, doporučené postupy při uzavírání smluv a zodpovědné zadlužování. Abeceda rodinných financí stojí na základech vysoce odborného finančního vzdělávání Finanční kompas určeného pro sociální pracovníky, které je akreditováno u Ministerstva práce a sociálních věcí.
Příjemce grantu může zorganizovat kurzy například pro klienty úřadů práce, pedagogické pracovníky nebo absolventy středních a vysokých škol, především však pro širokou veřejnost soustředěnou v různých zájmových komunitách a spolcích.
 
O grant mohou požádat:
  • české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby,
  • rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní subjektivitou působící v ČR,
  • školy a školská zařízení.
 
Lektorem se může stát:
  • absolvent/ka vzdělávacího programu Finanční kompas,
  • učitel/ka vyučující předměty s ekonomickým zaměřením,
  • absolvent/ka střední, vyšší odborné nebo vysoké školy s ekonomickým zaměřením a s nejméně dvouletou praxí ve finančním sektoru,
  • absolvent/ka kurzu finančního poradenství nebo jiného kurzu s finančním nebo ekonomickým zaměřením s nejméně dvouletou praxí v oboru.
Žádosti o finanční příspěvek můžete zasílat průběžně až do 17. února 2012.
Další informace a podrobné podmínky pro získání grantu naleznete na www.abecedarodinnychfinanci.cz.
Informace o projektu Finanční kompas naleznete na www.financnikompas.cz.

vytisknout  e-mailem