Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

eGovernment jako služba: změna konceptů v době globální krize

 

8. ročník mezinárodní konference Eastern European eGov Days 2010 se uskuteční ve dnech 21.–23. dubna 2010 v prostorách pražského magistrátu. Ten také převzal společně s premiérem Janem Fischerem nad konferencí záštitu.
 
Organizátory konference jsou opět agentura EPMA, Rakouská počítačová společnost a kraj Vysočina, a to ve spolupráci s Justiční akademii a za podpory technologických odborníků významných firem. V první den konference uspořádá Magistrát hl. m. Prahy tradiční konferenci „ePraha a výhledy eGovernmentu“ a zároveň proběhnou v prostorách Justiční akademie doprovodné workshopy aktuálních mezinárodních projektů, financovaných z evropských fondů. Workshop projektu PreCo bude zaměřen na hlavní souvislosti podpory inovací v režimu veřejných zakázek, který u nás známe jako „soutěžní dialog“, a projektu CROSSROAD, jehož hlavním cílem je vytvořit podrobnou výzkumnou zprávu o využití informačních a komunikačních technologií v  procesu vládnutí a navrhování politik v zemích Evropské unie.
 
Hlavní dvoudenní program konference tradičně otevírá tematický blok přednášek v rámci plenárních sekcí, v nichž vystoupí pražský primátor Pavel Bém a náměstek ministra vnitra pro informatiku Jaroslav Chýlek. Komplexní holistický pohled na vytváření národních konceptů eGovernmentu nabídne profesorka Maria A. Wimmerová z Univerzity Koblenz-Landau.
 
Program odpolední části prvního dne a celého druhého dne se pak bude skládat z téměř šedesáti odborných příspěvků k dílčím tématům eGovernmentu. Mezi nimi zazní příspěvky k novým aspektům eGovernmentu, jako jsou mGovernment, neboli vývoj aplikací eGovernmentu pro přenosná zařízení, či green eGovernment, zajímavá vize technického zázemí pro aplikace, šetrného k životnímu prostředí. Na programu je i téma hodnocení, měření a nových evaluačních technik z pohledu Evropské komise i nezávislých expertů.
 
Dalším tématem konference bude vytváření nových obecných politik a modelů eGovernmentu, v nichž jednotlivé členské státy Evropské unie stále trochu tápají. Nezřídka totiž dochází k nesystémovým a překotným změnám či novotám, které jsou posléze již bez velké pozornosti opouštěny a nahrazeny hledáním příznivějších řešení. Zajímavý bude i pohled na eGovernment z pozice stále významnější přímé demokracie, jejíž realizace dostává vzhledem k technickým vymoženostem dnešní doby jasnější obrysy. Konference se zaměří také na otázky marketingu a stále dokonalejších elektronických služeb, které jsou zacíleny přímo na občany.
 
S přímou demokracií souvisejí i témata eDemokracie eParticipace, při nichž v poslední době hraje stále důležitější roli fenomén sociálních sítí. Hovořit se bude také o využití eGovernmentu jako otevřeného zdroje“ v daleko širším smyslu, než jen open source aplikací. Ty totiž, i přes priority vyhlášené Evropskou unií, zůstávají ve veřejné správě okrajově využívanými prostředky, nehledě na významné úspory, které mohou (ale nemusí) přinést. Významným tématem poslední doby je i elektronické zadávání veřejných zakázekeProcurement, společně s obecnou snahou vnést do zadávacího procesu takové inovace, které by pomohly národním vládám Evropské unie ušetřit miliardy – právě ty se každým rokem ztratí díky nedokonalým mechanismům veřejného zadávacího řízení. Přiblížena bude i stále více se rozvíjející oblast elektronické justice, především v souvislosti s ochranou důvěrných informací a obecnou důvěrou v elektronická data a dokumenty.
 
Konference nezapomene ani na z datového hlediska rozsáhlé universum eEnvironmentu neboli elektronického životního prostředí. To je promítnuto v nesmírném množství prostorových dat, která jednotlivým vládám Evropské unie umožňují realizovat efektivnější politiku udržitelného rozvoje životního prostředí. Jestli je taková možnost naplňována, bude otázkou stále více politickou než technologickou. Očekávají se i příspěvky vyjadřující se ke svobodnému přístupu k informacím a k tzv. opakovanému využití informací veřejného sektoru. Občané i „re-useři“ veřejných informací narážejí na obstrukce a neochotu veřejné správy být zprostředkovatelem informací. Současné evropské legislativní prostředí přitom veřejným institucím přímo nařizuje poskytovat téměř jakékoliv informace či data automaticky komukoliv, za rovných podmínek a v jakýchkoliv formátech, což se neděje.
Posledním, ale neméně důležitým tématem konference je otázka regionálního eGovernmentu. Regionální vlády dnes získávají v rámci Evropské unie stále významnější vliv. Děje se tak i vzhledem k jejich větší pružnosti reagovat na technologické změny i jejich pozici „blíže k občanům“.
Všichni čtenáři Veřejné správy jsou na konferenci srdečně zváni. Registrovat se lze na adresewww.epma.cz/registrace/index.php?akce=registrace .
 
Text PhDr. Aleš Pekárek, PhDr. Irina Zálišová

vytisknout  e-mailem