Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dvanácté setkání členů meziresortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi

8. prosince 2014 se sešla Meziresortní koordinační skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi (MKS) pod vedením výkonného místopředsedy MKS a prvního náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost JUDr. Ing. Jiřího Nováčka.  

Členové skupiny zejm. z řad ministerstev, Policie ČR, neziskových organizací a dalších se vzájemně informovali o aktivitách, trendech a nových poznatcích v oblasti obchodování s lidmi v ČR. MKS dále odpovídá za předkládání návrhů dílčích aktivit boje proti obchodování s lidmi na meziresortní úrovni či shromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje údaje o obchodování s lidmi.

Na programu bylo také zhodnocení aktuální situace původu obětí obchodování s lidmi, přičemž bylo konstatováno, že obětí z tzv. třetích zemí ubývá, zatímco narůstá počet obětí původem ze zemí EU. Mezi nejvýznamnější zdrojové země obětí pro Českou republiku patří Rumunsko a naopak nejvýznamnější cílovou zemí obětí původem z České Republiky je Velká Británie.

Diskutovány byly aktivity a nové projekty směřující k prevenci obchodování s lidmi z Rumunska a Bulharska směrem do ČR, a to zejm. za účelem pracovního vykořisťování. Výstupy analýz v rámci těchto projektů budou po jejich skončení jednotlivými členy v rámci tohoto fóra prezentovány.

Česká republika podepsala Úmluvu proti nelegálnímu obchodu s lidskými orgány Rady Evropy, její ratifikaci lze očekávat v roce 2015.

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem