Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dva noví asistenti prevence kriminality v Moravském Berouně

Od poloviny roku 2014 působí v našem městě dva asistenti prevence kriminality (APK), kteří se připojili ke snaze strážníků městské policie učinit naše město bezpečnější. S ohledem na skutečnost, že za dobu svého působení si APK svou příkladnou činností vybudovali respekt a uznání od obyvatel města, a na základě možnosti financování dvou nových pozic APK z financí úřadu práce, rozhodlo se vedení města o rozšíření řad těchto zaměstnanců. Od 1. dubna 2016 tedy v Moravském Berouně působí čtyři asistenti prevence kriminality, kteří jsou rozděleni do dvou hlídek. Jejich pracovní doba pokrývá nejvíce frekventované části dne od 07:00 do 22:00 hod.

Z důvodu nutnosti zaškolení nových pracovníků na pozici APK, proběhlo ve dnech 1. a 2. dubna školení, které prováděl osvědčený lektor a supervizor PhDr. Zdeněk Pankrác. Toto školení probíhalo v prostorách učebny VVC a zapojili se všichni zaměstnanci působící v oblasti prevence kriminality. Vzhledem ke kapacitní možnosti učebny, byli na školení přizváni i zástupci APK z Osoblahy, což jak se ukázalo, přispělo k rozšíření pohledu na množství a způsob prováděné činnosti zaměstnanci na pozici prevence. PhDr. Zdeněk Pankrác své školení zaměřil na výuku komunikace, způsob navazování kontaktu s komunikačním partnerem a nakonec vysvětlil podstatu komunikační prevence. Dále zdůraznil, že nedílnou součástí prevence je předvídání vzniku a vývoje ohrožujících situací, kdy je žádoucí, aby se pomocí navázání komunikačního kontaktu s původci ohrožení minimalizoval další rozvoj a vyhrocení situace na místě události. Pečlivě se věnoval nutnosti vlastní ochrany a potřebě orientace v neverbální komunikaci, která napomáhá při předcházení konfliktům.

Ve spolupráci s mentorem APK Rostislavem Hrdličkou se další část školení zaměřila na práci s emocemi. Prvořadé bylo, nastínit účastníkům školení základní rozdělení emocí, poukázání na emoce pozitivní a negativní, a orientace v nich s jejich následným posouzením. Dalším krokem byly instrukce, jak na základě zhodnocení, které emoce jsou v daném okamžiku žádoucí a které nežádoucí, postupovat. Cílem praktických ukázek těchto situací bylo naučit se pracovat s emocemi svými i svého komunikačního protějšku.

Druhý den školení jsme zaměřili na problematiku interkulturního soužití, vyzdviženy byly potřeby a problémy romských menšin, s poukázáním na rozdílné postoje k hodnotám i na potřeby majoritní části obyvatelstva. Díky popsání rozdílných přístupů se otevřela možnost definování příčin nedorozumění a vzniku konfliktních situací. Ve vzájemné diskusi jsme za použití motivačních technik hledali způsob, jak těmto konfrontacím a konfliktům předcházet. Str. Hrdlička, mentor APK, objasnil pojem „frustrační hypotéza“, co je její příčinou a poukázal na skutečnost, že je jednou z možných příčin vzniku agrese. Velký důraz byl kladen na nutnost školní docházky u dětí a na potřebu dalšího vzdělávání všech členů komunity. Dále na funkci rodiny, co je důležité pro zdravý vývoj dětí, jak je připravit pro život a to nejen z důvodu lepšího uplatnění na trhu práce. V závěru školení se všichni zúčastnění shodli na stanovisku, že všechny probírané záležitosti by mohly přispět ke zklidnění napjaté situace ve společnosti a ke klidnému soužití obyvatel města.

Zpracoval: vedoucí strážník Městské policie Moravský Beroun a mentor APK str. Rostislav Hrdlička, mobil 731 675 153; e-mail: mestska.policie@morberoun.cz.

vytisknout  e-mailem