Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Druhý rok změn - priority Ministerstva vnitra

Ministr vnitra Ivan Langer spolu s náměstky Jaroslavem Salivarem, Zdeňkem Zajíčkem, Lenkou Ptáčkovou-Melicharovou a Blankou Vysloužilovou na tiskové konferenci dne 5.2.2008 představili priority Ministerstva vnitra pro rok 2008. 

  • Představení a vize
  • Priority pro rok 2008

Představení a vize

V úvodu tiskové konference se ujal slova ministr vnitra: „Nevím jestli jste si to uvědomili, ale dnes je masopust, období, kdy se maso nejí, my jsme si to uvědomili, a proto jsme pro vás a pro občany ČR připravili na dvanáct měsíců dvanáct skutečných bonbónků.“

Jedním z nich je zcela samostatný projekt Czech POINT, který má odstranit zbytečné běhání občanů po úřadech. „Prostřednictvím Czech POINTu je dnes možné získat výpisy z Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku, Obchodního rejstříku a Rejstříku trestů,“  řekl náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Zdeněk Zajíček a dále uvedl, “V letošním roce zapojíme další agendy, jednáme s Ministerstvem dopravy o bodovém systém řidičů, s Ministerstvem průmyslu a obchodu o zapsání do živnostenského rejstříku. V letošním roce chystáme projekt „elektronická matrika“, musíme dát do pořádku evidenci obyvatel, která je nezbytná pro elektronickou komunikaci ve veřejné správě.“

Nová policie, policie 21. století, musí splňovat několik atributů. „V první řadě jednotnou firemní kulturu, včetně nového technického vybavení a nových služeben, ekonomickou efektivitu včetně decentralizované odpovědnosti na všech úrovních řízení, jasně stanovenou koncepci, odbřemenění od všech nepolicejních aktivit, stejné územní členění PČR jako je územní členění ČR a především nový styl práce ve smyslu community policing,“ zdůraznil další priority MV náměstek ministra pro bezpečnost Jaroslav Salivar.

K prodeji nepotřebného majetku MV uvedla náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku Blanka Vysloužilová: „Chceme ušetřit náklady a získat finanční prostředky na naše projekty. Další finanční prostředky chceme získat například prodejem nepotřebného majetku ve vlastnictví ministerstva a policie. Prodej bude realizován několika způsoby a to s ohledem na zajištění maximální transparentnosti - prostřednictvím firmy, která již vyhrála výběrové řízení, bude vyhlášeno výběrové řízení na další firmu a internetovou aukcí. Do konce roku počítáme se ziskem zhruba 800 milionů korun.“

„Předpokládané investice do hasičské techniky v letošním roce budou 510 mil Kč. Tato technika by měla být do 5ti let převedena pod příslušné obce, aby sloužila nejen profesionálním, ale i dobrovolným hasičům,“ řekl Jaroslav Salivar.

Na závěr tiskové konference Ivan Langer zdůraznil:
„Jsem přesvědčený, že letošní rok bude realizací myšlenek a projektů, které jsme měli připraveny, a bude potvrzením toho, že postupujeme promyšleně, koncepčně a dlouhodobě.
V rámci reformy získá policie historicky největší přístup finančních prostředků na technické vybavení, pracovní zázemí a prostředí pro občany, a v rámci moderní veřejné správy dojde ke snížení zbytečného množství papíru, razítek a zbytečného obcházení úřadů. Věřím, že policie a úřady konečně začnou sloužit lidem.“

Priority pro rok 2008

Pro rok 2008 si Ministerstvo vnitra vytýčilo celkem 12 priorit:

1. eGON – Moderní, přátelský a efektivní úřad.
 Rozvoj eGovernmentu. Elektronická komunikace mezi občanem a úřadem i mezi  úřady navzájem.

2. Czech POINT - Konec běhání po úřadech. Obíhat budou data, ne občan!
 Cílem je odstranění nadbytečné byrokracie a vytvoření pohodlí pro občana.

3. Nová policie – Pomáhat a chránit!
 Prosazení přijetí návrhu zákona o Policii ČR s účinností od 1.1. 2009. Respektování  10 pilířů reformy.

4. Projekt P 1000 – Policejní služebna – místo důvěry a bezpečí.
 Modernizace dalších policejních služeben. V roce 2008: 120 služeben – 369 mil. Kč  na rekonstrukce, 240 mil. Kč na rekonstrukce zázemí.

5. Prodej majetku Ministerstva vnitra – Umíme lépe hospodařit.
 Prodej nepotřebného majetku ve vlastnictví Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR,  efektivní hospodaření se státními prostředky.

6. Evropské peníze – Evropa pomůže nám, my pomůžeme Evropě.
 Úspěšné čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU (550 mil. Kč)

7. Nová policejní vozidla – Efektivní investice.
 Optimalizace počtu dopravních prostředků. Obnovení zastaralého vozového parku  během 4 let za 1,4 miliardy korun.

8. Boj proti korupci – Prevence, průhlednost, postih.
 Plnění Strategie vlády v boji proti korupci v letech 2006 – 2011.

9. -20% = restrukturalizace Ministerstva vnitra – Méně je více.
 Dokončení restrukturalizace rezortu (zjednodušení organizačních struktur, snížení  počtu zaměstnanců, úspora finančních prostředků, prodej majetku)

10. Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 – Jsme plnohodnotnými členy EU a poprvé předsedající zemí.
 Zabezpečení výkonu Předsednictví v Radě EU. Zajištění veřejného pořádku  a bezpečnosti v průběhu předsednictví.

11. Lepší hasičská technika – Dobrá technika je základem úspěšného hasičského zásahu.
 Další obnova hasičské zásahové techniky – investice 510 mil. Kč. Úspora minimálně  40 mil. Kč centrálním zadáním veřejné zakázky (200 mil. Kč).

12. Česká pošta, s. p. – Náš Czech POINTový partner.
 Příprava České pošty na transformaci ze státního podniku na akciovou společnost

vytisknout  e-mailem