Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotace na akreditované projekty

Informace o podmínkách, přehled udělených dotací, formulář žádosti o dotaci a informace k vyúčtování 

 • Základní informace
 • Dotace na rok 2022
 • Dotace na rok 2021
 • Žádost o dotaci 2020
 • Přidělené dotace
 • Žádost o dotaci 2019
 • Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2020
 • Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2019
 • Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2018
 • Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2017
 • Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2016
 • Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2015
 • Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2014
 • Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2013
 • Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2012
 • Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2011

Základní informace

Základní informace

O státní účelovou dotaci pro oblast dobrovolnické služby (dále jen „dotace”) z rozpočtu Ministerstva vnitra mohou žádat pouze organizace, které jsou držiteli platné akreditace k vysílání dobrovolníků udělené Ministerstvem vnitra podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Dotace se poskytuje na činnosti uvedené v § 11 zákona o dobrovolnické službě:

 • na pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací ve smyslu § 7 odst. 1,

 • na část výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby,

 • na pojistného na důchodové pojištění, placeného podle § 5 odst. 3 za dobrovolníka, a to ve výši pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu, pokud je dlouhodobá dobrovolnická služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.
   

Dotace se poskytuje vždy na jeden kalendářní rok. O dotaci může požádat pouze organizace, která je bezúhonná, má platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické služby, nejpozději od doby konce lhůty pro podání žádosti s účinností po celý rok, na který je dotace požadována.

  

Dotace na rok 2022

Dotace na rok 2021

Žádost o dotaci 2020

Přidělené dotace

Přidělené dotace

  

Žádost o dotaci 2019

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2020

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2020

Příjemci dotace za rok 2020 musí do 31. ledna 2021 zaslat odboru prevence kriminality  v písemné podobě poštou nebo prostřednictvím datové schránky vyúčtování dotace roku 2020.

Přílohy vyúčtování:

Zásady na rok 2020:

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2019

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2019

Příjemci dotace za rok 2019 musí do 31. ledna 2020 zaslat odboru prevence kriminality  v písemné podobě poštou nebo prostřednictvím datové schránky vyúčtování dotace roku 2019.

Přílohy vyúčtování:

Zásady na rok 2019:

  

V případě dotazů kontaktujte:

Hana Frýdlová
E-mail: hana.frydlova@mvcr.cz
Tel: 974 832 673

  

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2018

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2018

Příjemci dotace za rok 2018 musí do 31. ledna 2019 zaslat odboru prevence kriminality  v písemné podobě poštou nebo prostřednictvím datové schránky vyúčtování dotace roku 2018.

Přílohy vyúčtování:

Zásady na rok 2018:

  

V případě dotazů kontaktujte:

Hana Frýdlová
E-mail: hana.frydlova@mvcr.cz
Tel: 974 832 673

  

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2017

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2017

Přílohy vyúčtování:

Zásady na rok 2017:

V případě dotazů kontaktujte:

Hana Frýdlová
Email: hana.frydlova@mvcr.cz
Tel: 974 832 673

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2016

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2016

Přílohy vyúčtování:

Zásady na rok 2016:

V případě dotazů kontaktujte:

Hana Frýdlová
Email: hana.frydlova@mvcr.cz
Tel: 974 832 673

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2015

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2015

Přílohy vyúčtování:

Zásady na rok 2015:

V případě dotazů kontaktujte:

Hana Frýdlová
Email: hana.frydlova@mvcr.cz
Tel: 974 832 673

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2014

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2014

Přílohy vyúčtování:

Zásady na rok 2014:

V případě dotazů kontaktujte:

Hana Frýdlová
Email: hana.frydlova@mvcr.cz
Tel: 974 832 673

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2013

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2013

Přílohy vyúčtování:

Zásady na rok 2013:

V případě dotazů kontaktujte:

Hana Frýdlová
Email: hana.frydlova@mvcr.cz
Tel: 974 832 673

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2012

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2012

Přílohy vyúčtování:

Zásady na rok 2012:

V případě dotazů kontaktujte:

Hana Frýdlová
Email: hana.frydlova@mvcr.cz
Tel: 974 832 673

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2011

Vyúčtování dotace MV pro oblast dobrovolnické služby za rok 2011

Přílohy vyúčtování:

Zásady na rok 2011:

V případě dotazů kontaktujte:

Hana Frýdlová
Email: hana.frydlova@mvcr.cz
Tel: 974 832 673

vytisknout  e-mailem