Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Programy prevence kriminality na rok 2013

MINISTERSTVO VNITRA

Mgr. Jitka Gjuričová

ředitelka odboru prevence kriminality

 

                                                                                              Praha 29. listopadu 2012

                                                                                             

 

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2013

 

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2013, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům    a obcím.

 

Cíle Programu prevence kriminality jsou:

  1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
  2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,

3.      efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,

4.      komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.

 

 Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2013 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené.
 

·         Naplňovat strategické cíle a priority a další podmínky obsažené ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015.

·         Postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2013 (pdf, 1 MB), včetně příloh (zip, 802 kB) a dodatku (pdf, 51 kB)

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2013 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (pdf, 56 kB) nebo konzultanty odboru prevence kriminality (pdf, 46 kB) Ministerstva vnitra.  

 

                                                  Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka

 

Podpořené programy prevence kriminality na rok 2013
Vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality na rok 2013
Výsledky 2. kola Programu prevence kriminality 2013
Vyhlášení 3. kola Programu prevence kriminality na rok 2013
Výsledky 3. kola Programu prevence kriminality na rok 2013
Vyhlášení 4. kola Programu prevence kriminality na rok 2013
Výsledek 4. kola Programu prevence kriminality 2013

vytisknout  e-mailem