Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu: Bezpečnostní dobrovolník v roce 2015

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace

z dotačního programu:

„Bezpečnostní dobrovolník“
v roce 2015

 Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky)

v y h l a š u j e

za účelem podpory širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni výběrový dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“.

Žádost o dotaci na rok 2015 si mohou podat obce a městské části hlavního města Prahy. V případě nezajištění finančních prostředků si zadavatel vyhrazuje právo výzvu nerealizovat.

Žádost, označená názvem projektu dané obce, musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy a se „Zásadami poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník“. Projekt obce, na jehož realizaci má být dotace udělena, musí splňovat podmínky dotačního programu stanovené v dokumentu „Dotační program BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK – Náležitosti dílčích projektů při čerpání dotace ze státního rozpočtu.“ (viz přílohy)

Žádosti o dotace podejte nejpozději do 31. května 2015 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti, tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě, v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).

Žádost o dotaci, označená názvem projektu obce, se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD/DVD. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, a CD/DVD na adresu:

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
(kontaktní osoba: Mgr. Jitka Kuřátková)

 

 

 Mgr. Karel Bačkovský
ředitel odboru bezpečnostní politiky

vytisknout  e-mailem