Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doširoka otevřené dveře pro elektronické úřadování

Valašské MeziříčíValašské Meziříčí

Od prvního července vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který doširoka otevřel dveře pro elektronické úřadování. Přináší to dramatický nárůst práce s dokumenty v digitální podobě namísto listinné korespondence.
  
Podle uvedeného zákona musí nyní úřady veřejné správy a všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku používat (od 1. 7. 2009, „s možností využít přechodného období do 1. 11. 2009“) tzv. datové schránky, pomocí kterých si zasílají elektronické dokumenty. Zatímco dnes je poměr listinných a elektronických dokumentů na úřadu v procentech například 99 ku 1, může to být do konce letošního roku 60 na 40 (například u menšího města). Přínosem bude zrychlení komunikace, úspora na poštovném a zjednodušení doručování „problémovým“ firmám.
 
Czech POINT, datové schránky a související projekty představují pro veřejnou správu obrovskou výzvu, jak posunout eGovernment o pořádný kus dál. Chceme připravit pro Městský úřad Velké Meziříčí, organizace zřizované či zakládané městem Velké Meziříčí a pro obce a jejich organizace v našem správním obvodu taková řešení, která je všemi úskalími tohoto roku provedou.
 
Starosta města Ing. František Bradáč věnuje těmto projektům patřičnou pozornost. Starostové obcí v území obce s rozšířenou působností (57 obcí) byli o platnosti zákona č. 300/2008 Sb. poprvé informování již v září roku 2008 na svém pravidelném setkání. Další tři setkání proběhla v měsíci únoru, dubnu a červnu tohoto roku. Detailní informace obdržely i všechny organizace zřizované obcemi v území obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí (40 organizací) na schůzce konané v květnu 2009.
 
Město Velké Meziříčí pomáhá administrovat v rámci „Výzvy eGovernment v obcích – Czech POINT“ projekt 55 obcím. Starostové obcí byli podrobně informováni o záměru vedení města Velké Meziříčí realizovat dva projekty v rámci eGovernmentu, a to „Technologické centrum a elektronické spisové služby v území“ (IOP) a „Vzdělávání v eGovernmentu“ (OPLZZ). V rámci šetření bylo zjištěno, že projektem vzdělávání si bude zdokonalovat své znalosti kolem 400 úředníků a politiků (60 obcí a 40 jimi zřizovaných organizací). Uzavřít partnerskou smlouvu s městem Velké Meziříčí a využívat služeb technologického centra plánuje 39 obcí.
 
Chtěli bychom být našim obcím maximálně nápomocni a vybrat takové řešení, které bude zaručovat kvalitu, vývoj a kvalitní metodickou a servisní podporu. Vždyť je jasné, že jejich případné nářky a stížnosti budou směřovat právě na nás jako provozovatele technologického centra.
 
Text: Jakub Švec, Městský úřad Velké Meziříčí
Foto: archiv MěÚ

vytisknout  e-mailem